Zehra Aslan

TTrabzon Of’ta doğdu. 2005 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Tarih Bölümü’nden mezun oldu. Aynı Üniversite’nin Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Ana Bilim Dalı’nda 2008 yılında yüksek lisansını, 2011 yılında da doktorasını tamamladı. 2009 yılında Gaziosmanpaşa Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü’nde okutman olarak meslek hayatına başladı. 2013 yılı nisan ayında Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tarih Bölümü’nde “Yardımcı Doçent” kadrosuna atanan Aslan, 16 Eylül 2014 tarihinde “Doçent”, 2019 yılının aralık ayında da “profesör” olmuştur. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nde halen öğretim üyesi olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Yayınlanmış uluslararası ve ulusal nitelikteki dergilerde çok sayıda makalesi ve uluslararası sempozyumlarda sunulmuş bildirileri ile siyasi, sosyal, kültürel, ekonomik tarih ve göç çalışmaları bulunan Aslan’ın, Türkiye’de Devlet Tiyatrosu’nu Yaşatmak (Sahhaflar Kitap Sarayı, 2013), Demokrat Parti Döneminde Trabzon 1950-1960 (Atatürk Araştırma Merkezi, 2017), Yassıada’da Yargılanan Trabzon Milletvekilleri I (Libra Kitap, 2017), Demokrat Parti Döneminde Türkiye Yahudileri ve Yassıada Mağduru Yahudi Milletvekilleri İsak Altabev-Yusuf Salman (Libra Kitap, 2018) ve Işıl Tuna ile birlikte hazırlayıp editörlüğünü yaptığı Yassıada’da Yargılanan Trabzon Milletvekilleri II (Libra Kitap 2019) adlı yayınlanmış kitapları vardır. Ayrıca Mustafa Arıkan ile birlikte Cumhuriyet Döneminde Rize I (1923-1950) (Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, 2018) ve Cumhuriyet Döneminde Rize II (1950-1980) Siyasi Temeller (Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, 2019) kitaplarının editörlüğünü yapmıştır.


Yayınlanmış Kitapları