Günümüzde yerel tarih araştırmalarına, aile tarihlerine ve soyağacı çalışmalarına duyulan ilgi gittikçe artmaktadır. İnsanlar nereden geldiklerini, ikamet ettikleri köylerinin tarihini ve atalarının kim olduklarını merak ederler. Osmanlı döneminden kalan nüfus defterleri insanların bu merakını gidermekte büyük bir boşluğu doldurmaktadır. Bu açıdan nüfus defterlerinin günümüz harflerine aktarılması önem arz etmektedir. Elinizdeki bu kitap, 1835 Tarihli Siverek Nüfus Defteri I adlı çalışmanın ikinci kısmını oluşturmaktadır. Birinci çalışmada 2700 Numaralı Nüfus Defteri esas alınarak Siverek merkez, Şehr ve Dağbaşı nahiyeleri hakkında bilgiler verilmişti. Bu çalışmada ise 2702 Numaralı Nüfus Defteri esas alınarak Burhan, Hoşin, Çeltük ve Arap nahiyelerine bağlı 97 köyün nüfus kayıtları ortaya konulmuştur. Bu nüfus kayıtları sayesinde dört nahiyede hangi köylerin olduğu, köylerde ikamet eden hane reisleri, yaşları ve unvanları tespit edilebilir. Bu çalışma Siverek’in nüfus tarihine ışık tuttuğu gibi bugün Hilvan’a bağlı birçok köyün nüfus kaydını da ortaya çıkarmıştır. Bu açıdan çalışma, Hilvan köylerinin tarihi için de önemlidir.


Satın Al

Künye

Kitabın Adı:

1835 Tarihli Siverek Nüfus Defteri II (Burhan, Hoşin, Çeltük ve Arap Nahiyeleri)

Yazan:

Dr. İhsan Satış

Dizi Adı:

Tarih - 182

Baskı Adedi:

100

Yayın Yılı:

2017

Sayfa:

240

Ebat:

16 x 24 cm.

Kağıt:

Enzo 70 gr.

Kapak:

Bora Gürsoy

Cilt/Kapak:

250 gr. Mat, Amerikan Bristol, 4 renk

ISBN/Barkod:

978-605-2380-04-8

İÇİNDEKİLER

TABLOLAR DİZİNİ

GRAFİK DİZİNİ

PLAN DİZİNİ

RESİM DİZİNİ

ÖNSÖZ

GİRİŞ

BİRİNCİ BÖLÜM 2702 NUMARALI SİVEREK NÜFUS DEFTERİ'NİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Siverek’te Sosyal Yapı

Aile Fertleri

Şahıs Adları

Unvanlar

Siverek'te Demografik Yapı

Yerleşim Planı ve Yer Adları

Nahiye ve Köylerin Nüfusu

Nüfusun Yaş Ortalaması

İKİNCİ BÖLÜM 2702 NUMARALI SİVEREK NÜFUS DEFTERİ'NİN TRANSLİTERASYONU

Burhân Nahiyesi

Karye-i Burhân

Karye-i Ağcâl

Karye-i Bîlerîz

Karye-i Kantara

Karye-i Nisebîn

Karye-i Tîlâkîn-i Kebîr

Karye-i Tîlâkîn-i Sağîr

Karye-i Sogitlî

Karye-i Dārâklı

Karye-i Herher

Karye-i Kılıçın

Karye-i Helîs

Karye-i Kādıkendi

Karye-i Pilîs

Karye-i Nasreddin

Karye-i Bakçecîk

Hoşîn Nahiyesi

Karye-i Hoşîn

Karye-i Çermûş

Karye-i İmârlı

Karye-i Nârince

Karye-i Bakçe

Karye-i Şîrân

Karye-i Mîrazrîn

Karye-i Meyâne

Karye-i Kasîlok

Karye-i Kolîk

Karye-i Millîsarây

Karye-i Ağcamescîd

Karye-i Hekîce

Karye-i Göllînce

Karye-i Hânmağâra

Karye-i Yozârtûğ

Karye-i Hekce

Karye-i Kızılkayâ

Karye-i Aymâna

Karye-i Neccârûk

Karye-i Kavâlık

Karye-i Ağcavîrân

Çeltük Nahiyesi

Karye-i Çeltük

Karye-i Aslânlı

Karye-i Haçdāşı

Karye-i Tât Hüseyin

Karye-i Dāşlı

Karye-i Çanâkcı

Karye-i Çatûk

Karye-i Hozân

Karye-i Şemûn

Karye-i Heylûn

Karye-i Koçak

Karye-i Seylân

Karye-i Hilvân

Karye-i Çekörân

Karye-i Kalınbayât

Karye-i Çırâğım

Karye-i Hamdûn

Karye-i Hâcıekber

Karye-i Gübîp

Karye-i Fîk

Karye-i Ağcakend

Karye-i Mışmışî

Karye-i Dāmoğlu

Karye-i Göktepe

Karye-i Göllî

Karye-i Tîlfetis

Karye-i Çâmûrlı

Karye-i Kaymâz

Karye-i Tîlhayâ

Karye-i İncirlî

Karye-i Şeftalî

Karye-i Hıdırvîrân

Karye-i Kûcâk

Karye-i Sucîhân

Karye-i Pirkût

Karye-i Bölükbâşı

Karye-i Arapoğlu

Karye-i Kādıoğlu

Karye-i Dāğdāğān

Arap Nahiyesi

Karye-i Hâcıdālı

Karye-i Tâboğe

Karye-i Cînhisâr

Karye-i Araptûl

Karye-i Küçük

Karye-i Karacavîrân

Karye-i Helâvîk

Karye-i Bâdemlî

Karye-i Çepnî

Karye-i Kāzânlı

Karye-i Menzîlcîk

Karye-i Semâtûl

Karye-i Pânbûklı

Karye-i Bakçecîk

Karye-i Dâmîrce

Karye-i Bâdrîk

Karye-i Armûtlı

Karye-i Hâçgöz

Karye-i Miyâdûn

Karye-i Şekerlî

SONUÇ

KAYNAKÇA

EKLER

DİZİN