İttihatçı Aktüaliteden Kitlesel Popülariteye: Şehbal Mecmuası (1909 - 1914)

Şehbal dergisi; 14 Mart 1909 - 24 Temmuz 1914 tarihleri arasında beş yıl dört aylık bir zaman diliminde yüz sayı olarak yayınlanan ve dönemin nabzını çok iyi tutan önemli bir kültür ve aktüalite dergisi olmasının yanı sıra II. Meşrutiyet döneminde yaşanan olayları bugüne aktaran önemli bir birincil kaynaktır. Şehbal dergisi, İttihat ve Terakki'ye yakın aydınların çıkarmış olduğu bir dergidir. İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin gerçekleştirmeyi hedeflediği kültürel değişim programına destek verecek türden yazıların ve fotoğrafların derginin sayfaları arasında yer aldığı görülmektedir. Şehbal dergisinin sayfalarına bir göz atıldığında dergide, özellikle kadın haklarına, teknolojiye, tıbba, sanata, siyasete ve toplumsal konulara değinen makalelere geniş yer ayrıldığı görülmektedir. Bütün bu farklı konulardaki makale bolluğunun yanı sıra derginin görsel malzeme açısından da oldukça zengin olduğu belirtilmelidir. Elinizde tuttuğunuz bu eser, Osmanlı İmparatorluğu'nda önemli bir değişim ve gelişim sürecinin yaşandığı II. Meşrutiyet döneminde yayınlanmış olan Şehbal dergisinin derinlemesine bir incelemeye tabi tutulmasını hedeflemektedir.


Satın Al

Künye

Kitabın Adı:

İttihatçı Aktüaliteden Kitlesel Popülariteye: Şehbal Mecmuası (1909 - 1914)

Yazar:

Selim Ahmetoğlu

Editör:

Fatih Demir

Dizi Adı:

Kültür İncelemeleri -3

Baskı Adedi:

450

Sayfa:

447

Ebat:

13.5 x 21 cm

Kağıt:

Enso 60 gr

Kapak:

Utku Lomlu

Cilt/Kapak:

300 gr. Mat, Amerikan, 4 renk

ISBN/Barkod:

978-605-4326-11-2

İçindekiler

ÖNSÖZ

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ

1-     20. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nda Yaşam ve Basın-Yayın Hayatına Genel Bir Bakış

BİRİNCİ BÖLÜM

BİR DERGİ OLARAK ŞEHBAL

1-     Şehbal'in Karakteristik Özellikleri

2-     İçerik, Konular ve Mesajlar

3-     Yazarlar

İKİNCİ BÖLÜM

ŞEHBAL: İTTİHATÇI AKTÜALİTEDEN KİTLESEL POPÜLARİTEYE

1-     Politika ve Toplum (Tefekkür ve Tetebbu, Atf-ı Nazar, Musahabe-yi İçtimaiye, Musahabe-yi Lisaniye)

2-     Kadın (Hanımlar İçin, Ev İşleri, El İşleri, Her Şeyden, Moda)

3-     Teknoloji Açlığı (Musahabe-yi Fenniye, Vesaik ve Hakayık, İlimler ile Fenler)

4-     Kurgu (Musiki, Şiir, Hikâye, Tiyatro, Musahabe-yi Edebiye)

5-     Duyurular (Muhterem Kâri'lere, Müsabakalarımız, İdarenin İhtarları, Küçük Bir Muhabere)

6-     Albüm (Şehbal'in Albümü)

7-     Reklamlar

8-     Görsel Malzemeler

SONUÇ

EKLER

EK 1 - Şehbal Mecmuası'nın Yazı Dizini (1-100)

EK 2 - Şehbal Mecmuası'ndaki Devamlı Yazıların Dizini

EK 3 - Yazarlar Dizini

EK 4 - Osmanlıca'dan Günümüz Türkçesine Çevrilmiş Seçme Metinler

EK 5 - Arşiv Belgeleri

KAYNAKÇA

BASINDA

Türkiye Mecmuası - Cilt, 2013