Özgür Kaymak

Özgür Kaymak, lise eğitimini İstanbul’da İSTEK Vakfı Bilge Kağan Özel Deneme Lisesi’nde tamamladı. 1999 yılında Amerika’da Arizona State University’de Ekonomi Bölümü’nde lisans eğitimini aldıktan sonra İstanbul’a dönerek özel sektörde iş hayatına başladı. Her zaman gönlünde yatan akademik kariyeri gerçekleştirmek için İstanbul Üniversitesi Kadın Çalışmaları Bilim Dalı’nda 2009-2011 yılları arasında yüksek lisans eğitimini tamamladı. Ardından 2011 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Bölümü’nde doktora eğitimine başladı. 2013 yılında başladığı doktora çalışmasını 2016 yazında “İstanbul’da Rum, Yahudi ve Ermenilerin Sosyo-Mekânsal İnşası” başlıklı doktora tezi ile tamamladı. Akademik ilgi alanları arasında azınlıklar, dinî-etnik kimlik, kolektif bellek, göç sosyolojisi-kuşak ilişkisi ve toplumsal cinsiyet çalışmaları gelmektedir.


Yayınlanmış Kitapları