İsmet Konak

1982 yılında Tunceli’de (Dersim) doğdu. İstanbul Üniversitesi gazetecilik bölümünü bitirdikten sonra Lomonosov Moskova Devlet Üniversitesi’nde Rusya tarihi alanında yüksek lisansa kabul edildi. Yüksek lisansı "Kürtlerin Sovyet Sistemine Entegrasyonu ve Adaptasyonu: 1920’li ve 30’lu Yıllar" adlı tezle bitirdi. Daha sonra İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türk Tarihi bölümünde doktoraya başladı. Bu bölümden “Türkiye’nin İç Savaş Döneminde (1918-1922) Sovyet Rusya İle İlişkileri” adlı tezi savunarak mezun oldu. Bunun dışında “Diplomat P. A. Tolstoy’un Elçiliği ve Osmanlı’ya Dair İzlenimleri”, “Kürt Tarihinde Bir Özerklik Modeli: Kızıl Kürdistan”, “Moskova Knezliği’nin Bağımsızlığa Geçişinde Türk-Moğol Dünyasının Rolü”, “Sovyet Kürtlerinin 1937-38 Sürgünü”, “Tarih Yazımında Alternatif Bir Model: Pokrovskiy Tarih Ekolü” ve “Türkistan ve Dersim: Ulusal Soruna Mukayeseli Bir Bakış” adlı makaleleri muhtelif dergilerde yayımlandı.


Diğer Eserleri