Deniz Dölek Sever

1981 yılında Sivas’ta doğdu. 2004 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu. 2007’de ODTÜ Tarih Bölümü’nden “Change and the Continuity in the Sivas Province, 1908-1918” başlıklı tezi ile yüksek lisans derecesini aldı. 2015 yılında ODTÜ Tarih Bölümü’nde “War and Imperial Capital: Public Order, Crime and Punishment in Istanbul, 1914-1918” başlıklı tezi ile doktora eğitimini tamamladı. 2012-2013 tarihleri arasında Georgetown Üniversitesi’nde misafir araştırmacı olarak bulundu. II. Meşrutiyet’in yereldeki yansımaları, Osmanlı İmparatorluğu’nda Türk milliyetçiliğinin doğuşu ve gelişimi, Birinci Dünya Savaşı yıllarında Osmanlı İmparatorluğunda devlet-toplum ilişkileri ile ilgili çeşitli makale ve çalışmaları bulunmaktadır. 2015 yılından beri Bülent Ecevit Üniversitesi, Tarih Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.


Yayınlanmış Kitapları