Aylin Doğan

Aylin Doğan, Yeditepe Üniversitesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü’nden 2013 yılında mezun oldu. Aynı yıl Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Bölümü’nde başladığı yüksek lisansını Doç. Dr. Özge Samancı danışmanlığında “Mütareke Dönemi İstanbul Mutfak Kültürü (1918-1922)” başlıklı yüksek lisans tezini vererek 2017 yılında tamamladı. Bu süreç içerisinde 2015- 2017 yılları arasında İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Plato Meslek Yüksek Okulu’nda yemek kültürü ve tarihi konularında teorik ve uygulamalı dersler verdi.  Yemek kültürü ve tarihi konularında yapmış olduğu çalışmaları dergi ve kitaplarda yayımlandı. Şu anda Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Bölümü’nde doktora yapmakta ve Nişantaşı Üniversitesi Tarih Bölümü’nde Uygarlık Tarihi dersi vermektedir.

"Pileki Taşı ve Pileki Ekmeği" Ekmek Kitabı, (ed.) Emine Gürsoy Naskali, İstanbul: Kitabevi, 2014, s. 111-141., "Balık ve Bir Gelenek Olarak Balıkçılık: Rumelifeneri", Balık Kitabı, (ed.) Emine Gürsoy Naskali, İstanbul: Kitabevi, 2015, s. 205-237., "Rumelifeneri: Bir Balıkçı Köyünün Mutfak Kültürü I", Yemek ve Kültür, İstanbul: Çiya Yayınları, 2015, Sayı: 40, s. 46-56, Samancı, Özge. Doğan, Aylin., "Savaş ve Mütareke Dönemi İstanbul Mutfağında Etsiz, Yağsız Yemekler",Yemek ve Kültür, İstanbul: Çiya Yayınları, 2016, Sayı: 43, s. 16-26 gibi bazıları sözlü tarih çalışması olan yazıları dergi ve kitaplarda yayımlanmıştır.


Yayınlanmış Kitapları