Elinizdeki bu kitap, 1835 yılı Siverek nüfus çalışmalarının üçüncü kısmını oluşturmaktadır. İlk çalışmada 2700 Numaralı Nüfus Defteri esas alınarak 1835 Tarihli Siverek Nüfus Defteri I (Şehr ve Dağbaşı Nahiyeleri) adlı kitap hazırlanmıştı. İkinci çalışmada ise 2702 Numaralı Nüfus Defteri esas alınarak 1835 Tarihli Siverek Nüfus Defteri II (Burhan, Hoşin, Çeltük ve Arap Nahiyeleri) adlı çalışma yayınlanmıştı. Bu sefer 2701 Numaralı Nüfus Defteri esas alınarak elinizdeki bu eser hazırlanmıştır. Eserde Bucak nahiyesine bağlı 45 köyün nüfus kayıtları bulunmaktadır. Nüfus kayıtları sayesinde 1835 yılında Bucak nahiyesinde hangi köyler vardı, nüfusları neydi ve hane reisleri kimdi gibi sorulara cevap verilebilir. Ayrıca hane reislerinin erkek çocukları, yaşları ve unvanları da tespit edilebilir bilgiler arasındadır. Çalışmada Siverek kırsalında yaşayan gayrimüslimler hakkında da bilgiler ortaya konulmuştur. Bu bilgilerin başında kırsalda yaşayan gayrimüslimlerin nahiye ve köylere dağılımı, isimleri, erkek çocukları ve yaşları gelmektedir. Eser, her ne kadar Bucak nahiyesi ve kırsalda yaşayan gayrimüslimler hakkında bilgileri ortaya koysa da, nüfus defterleri ve bazı arşiv vesikaları ışığında 1835 yılında Siverek’in demografik, idari ve sosyal yapısına ilişkin bilgiler içermektedir.


Satın Al

Künye

Kitabın Adı:

1835 Tarihli Siverek Nüfus Defteri III (Bucak Nahiyesi ve Kırsaldaki Gayrimüslimler)

Yazan:
İhsan Satış
Dizi Adı:

Tarih: 222

Baskı Adedi:

100

Yayın Yılı:

2018

Sayfa:

160

Ebat:

13,5 x 21 cm.

Kağıt:

Enzo 70 gr.

Kapak:

Çağlar Yalçın

Cilt/Kapak:

250 gr. Mat, Amerikan Bristol, 4 renk

ISBN/Barkod:

 978-605-2380-37-6

İÇİNDEKİLER

Önsöz

Giriş

BİRİNCİ BÖLÜM

2701 Numaralı Siverek Nüfus Defteri’nin Değerlendirilmesi

Siverek’te Sosyal Yapı

Aile Fertleri

Şahıs Adları

Unvanlar

Siverek’te Demografik Yapı

Yerleşim Planı ve Yer Adları

Nahiye ve Köylerin Nüfusu

Nüfusun Yaş Ortalaması

İKİNCİ BÖLÜM

2701 Numaralı Siverek Nüfus Defteri’nin Transliterasyonu

Bucak Nahiyesi

Karye-i Babvîrân

Karye-i Badrîk

Karye-i Keloşk

Karye-i Hırabreş

Karye-i Kefcâl

Karye-i Kalefân

Karye-i Mahtıle

Karye-i Nikîd

Karye-i Kedine

Karye-i Desîmân

Karye-i Çıkān

Karye-i Tâkorân

Karye-i Bakçe

Karye-i Dîvân

Karye-i Kebîrgöl

Karye-i Sağîrgöl

Karye-i Alhâs

Karye-i Kûcâk

Karye-i Cumakale

Karye-i Fâkı

Karye-i Yalankoz

Karye-i Helbilos

Karye-i Hırzeno

Karye-i Mezra

Karye-i Hadro

Karye-i Güngörmez

Karye-i Seyrangâh

Karye-i Kevkulik

Karye-i Nârince

Karye-i Kışlân

Karye-i Karabıyık

Karye-i Markîk

Karye-i Bîtvîrân

Karye-i Aşkûn

Karye-i Anâzo

Karye-i Kâzo

Karye-i Sâlîcân

Karye-i Beremânî

Karye-i Deveboynu

Karye-i Sepetvîrân

Karye-i Bedrî

Karye-i Hücec

Karye-i Halebi

Karye-i Çatuk

Karye-i İncaz

Nâhiye-i Bûcâk

Karye-i Hadro

Karye-i Çatûk

Karye-i Mezra

Karye-i Güngörmez

Karye-i Miyâdûn

Karye-i Kedine

Karye-i Hırzeno

Karye-i Fâkı

Karye-i Kevkulik

Karye-i Deveboynu

Karye-i Helbilos

Karye-i Darâlık

Karye-i Herherî

Karye-i Bîlerîz

Karye-i Tîlâkîn

Karye-i Nisebîn

Karye-i Burhân

Karye-i Hoşîn

Karye-i Neccârûk

Karye-i Kızılkayâ

Karye-i Bakçe

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Nüfus Defterlerine Göre 1835 Yılında Siverek

Sonuç

Kaynakça

Ekler

Dizin