Selim Ahmetoğlu

Selim Ahmetoğlu, 1979'da Trabzon'da doğmuştur. İlk ve ortaokulu Samsun'da, liseyi ise Bayrampaşa A. Rıfat Canayakın Lisesi'nde okumuştur. 1998 yılında Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü'ne girmiştir. 2003 yılında lisans eğitimini bitirdikten sonra aynı bölümde yüksek lisans eğitimine başlamıştır. 2007 yılında From the Unionist Actualité to the Mass Popularity: Şehbâl (1909-1914) başlıklı tezini sunarak yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır.  Halen Hollanda Leiden Üniversitesi'ndeki Türkiye Çalışmaları Bölümü'nde doktora eğitimine devam etmektedir.


Yayınlanmış Kitapları