AİHM'de Türkiye: İfade Özgürlüğü Davalarının Antropolojik İncelemesi (1987-2011)

İnsan hakları, tıpkı küreselleşme gibi interdisipliner bir çalışmaya ihtiyaç duyan bir kavramdır. Tek yönüyle anlaşılamayacak kadar, başka kavramlarla ilişkili, hatta iç içedir. Bu nedenle, sosyal bilimlerin her alanıyla ilintilidir. Taşıyıcısının insan olması nedeniyle, antropolojinin sınırlarına girerken; insan haklarının içinde barındırdığı hak, özgürlük, adalet ve eşitlik gibi kavramlardan dolayı da felsefi ve hukuki boyutunun olduğu söylenebilir. Bu bağlamda, çok farklı anlayışların hâkim olduğu, farklı felsefi ve ideolojik yaklaşımlarla açıklanmaya çalışılan insan haklarının, sosyal bilimlerin gözüyle kristalleştirilmesi, insan hakları kültürünün yaratılması için gereklidir. Böyle bir bakış açısıyla şekillenen bu kitap, Türkiye’nin AİHM karşısındaki durumunu ele alınırken; AİHM’de 1987-2011 yılları arasında Türkiye aleyhine sonuçlanan ifade özgürlüğü alanında elde edilen 207 kararın istatistiksel ve anlamsal çözümlemesini içermektedir.


Satın Al

Künye

Kitabın Adı:

AİHM'de Türkiye: İfade Özgürlüğü Davalarının Antropolojik İncelemesi (1987-2011)

Yazan:
Ferzan Durul
Dizi Adı:

Tarih: 216

Baskı Adedi:

100

Yayın Yılı:

2018

Sayfa:

316

Ebat:

13,5 x 21 cm.

Kağıt:

Enzo 70 gr.

Kapak:

Çağlar Yalçın

Cilt/Kapak:

250 gr. Mat, Amerikan Bristol, 4 renk

ISBN/Barkod:

 978-605-2380-32-1

Fiyat:

75 ,00 TL

İÇİNDEKİLER

KISALTMALAR

TABLOLAR

ŞEKİLLER

ÖNSÖZ

İNSAN HAKLARININ TEMEL KAVRAMLARI

Modernizmden Postmodernizme İnsan Hakları

İnsan Haklarının Öznesi “İnsan”

İnsan Hakları Kavramı

İnsan Haklarının Sınıflandırılması

İnsan Haklarının Tarihsel Gelişimi

İnsan Haklarının Uluslararası Alana Geçişi

İnsan Haklarının Bölgesel Düzlemde Kurumsallaştırılması

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi

Genel Olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi

AİHM’ne Başvurma Hakkına Sahip Olanlar

Devletlerarası Başvuru

Bireysel Başvuru

Başvurunun Kabul Edilebilirlik Koşulları

Başvurunun Kayıttan Düşürülmesi

Mahkeme Önündeki Usul

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Çalışma Yükü

Türkiye’de İnsan Hakları

Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Karşısındaki Durumu

Türkiye’nin Bireysel Başvuru Hakkını Tanıması

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde Türkiye

İfade Özgürlüğü

İfade Özgürlüğü’nün Kavram ve Tanımı

İfade Özgürlüğünün Sınırlandırılması

Türkiye’de İfade Özgürlüğü

AİHM’NE BAŞVURULARIN NİCELİKSEL YAPISI

Genel Özellikler

Kişiler

Kullanılan İfade Kanalları

Dava Süreleri

Tazminatlar

DÜŞÜNCE VE TECRÜBELERİN ANLAMSAL ÇÖZÜMLEMESİ

Genel Özellikler

Kişiler

“Önemli Olan AİHM’ne Gitmem Değil, Öncesinde Neler Yaşadığım...”

“Sermayenin İmparatorluğu” )

“Yarama Merhem Olan Tazminatlar...”

“Sen, Yoksa Ülkeni mi Şikayet Ediyorsun?”

“AİHM, Çünkü...”

“Mahlas”

“İdeal Devletim...”

“ Bizim Gibilerin Avukat Bulması Çok Zor Değil”

“İnsan Hakları Evrensel de... ??”

“Kırmızı Çizgilerde Düşünmek ve Yazmak...”

SONUÇ VE ÖNERİLER

KAYNAKÇA

EKLER

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

AİHM İç Tüzüğü

Derinlemesine Mülakat Soruları

DİZİN