Dilek Akyalçın KayaDilek Akyalçın Kaya, bağımsız araştırmacı, tarihçi. “Selanikli Dönmeler (1845-1912): Geçiş Sürecindeki Bir Kentsel Toplumda Çoğul Bireyler” adlı tez çalışmasıyla 2013 yılında EHESS-Paris’te Tarih ve Medeniyetler bölümünden doktorasını aldı. Osmanlı İmparatorluğu iktisadi ve toplumsal tarihi üzerine çalışmaktadır. Araştırmalarında 15.-20. yüzyıllar arasında yaşanan iktisadi ve sosyal dönüşümlerin Doğu Akdeniz’deki yansımalarını toplumsal ilişkiler ve bireyler bağlamında incelemektedir.


Yayınlanmış Kitapları