Turgay Akkuş

Turgay Akkuş doktora öğrenimini Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü'nde tamamlamıştır. Osmanlı İmparatorluğu'nun son yüz elli yıllık periyodunda gelişen değişim ve dönüşüm süreci ile Cumhuriyetin ilk yıllarına yönelik çalışmalar yapmaktadır.Lisansüstü öğrenimi esnasında imparatorluğun demografik unsurlarından olan gayrimüslimlere yönelik çalışmaları ağırlık kazanmıştır.  Halen Uludağ Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü'nde Türk Devrim Tarihi dersleri vermektedir.


Yayınlanmış Kitapları