Osmanlı-Meksika Diplomatik İlişkileri (1864-1913) – Elçilik Raporlarında Osmanlıların Latin Amerika Siyaseti

Fransız Devrimi sonrasında yaşanan uluslararası gelişmelerin karmaşıklığı ve yeni kurulan dünya düzeni nedeniyle, Osmanlı kançılaryası da önemli bir değişim geçirdi. Özellikle Rum İsyanı sırasında 1821 yılında kurulan Tercüme Odası’nın ortaya çıkmasıyla, gerçek anlamda dünya siyasetini takip edebilen iyi derecede Fransızca bilen bir hariciye nesli yetişti. Aynı süreçte yine Fransız Devrimi’nin gerçekleşmesi sonrası Napoleon’un devrimi Avrupa’ya yayma çabaları sırasında gerçekleşen İspanya işgali sonrası Latin Amerika ülkeleri de birer birer bağımsızlıklarına kavuştular. Meksika Devleti bu süreçte bağımsızlığını elde etmeyi başarmasına rağmen, uzun süre Avrupalı büyük devletlerin deniz aşırı tutkularından dolayı çeşitli seferler müdahalelere maruz kaldı. Meksikalılar ile Türklerin karşılaşması da bu müdahalelerden birisinin sonucunda gerçekleşti. Bu kitapta ele alınan süreç bu uzun süre aralıklarla devam eden iki devlet arasındaki diplomatik süreci ele alıyor. Bu süreç resmi iki devlet arasında resmi olarak diplomatik ilişkilerin başladığı 1864 yılı ile konsolosluk protokolünün karşılıklı olarak imzalandığı 1913 yılı arasını kapsamaktadır. Bu kitapta Osmanlı ve Meksika arşivindeki belgelerin ışığında anlatılan bu süreç aynı zamanda bize bir Latin Amerika devleti ile Akdeniz ülkesinin hangi nedenlerle bir araya geldiğini ve hangi konular üzerinde anlaşmalar yaptığını da ortaya koyacaktır.


Satın Al

Künye

Kitabın Adı:

Osmanlı-Meksika Diplomatik İlişkileri (1864-1913) – Elçilik Raporlarında Osmanlıların Latin Amerika Siyaseti

Derleyen:
Kutlu Kayıran
Dizi Adı:

Tarih: 235

Baskı Adedi:

100

Yayın Yılı:

2018

Sayfa:

149

Ebat:

13,5 x 21 cm.

Kağıt:

Enzo 70 gr.

Kapak:

Çağlar Yalçın

Cilt/Kapak:

250 gr. Mat, Amerikan Bristol, 4 renk

ISBN/Barkod:

 978-605-2380-50-5

Fiyat:

50,00 TL

İÇİNDEKİLER

KISALTMALAR

ÖNSÖZ

GİRİŞ

Konunun Kaynakları Üzerine Bir Değerlendirme

Osmanlıların Latin Amerika'ya İlgisinin Kökenleri

XIX. YÜZYILA GİRERKEN OSMANLI-MEKSİKA DEVLETLERİNİN DURUMU

XIX. Yüzyıla Girerken Osmanlı Hariciyesinin Dönüşümü

Meksika Devleti'nin Doğuşu

OSMANLI-MEKSİKA DİPLOMATİK İLİŞKİLERİ KURULUYOR

Osmanlıların Latin Amerika Siyaseti

Osmanlı-Meksika Ticaret Anlaşması

1876 SONRASI OSMANLI-MEKSİKA İLİŞKİLERİ

Osmanlıların Porfirio Diaz Dönemi'nde Meksika Siyaseti

Yeni Dünya'ya Osmanlı Göçü ve Osmanlı-Meksika Konsolosluk Protokolü'nün İmzalanması

SONUÇ

EKLER

KAYNAKÇA

DİZİN