Soğuk Savaş Döneminde Türkiye'deki Komünizmle Mücadele Dernekleri

İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesinin ardından ortaya çıkan iki kutuplu dünya düzeninde Türkiye, batılı devletlerden yana tavır almış ve Sovyetler Birliği ile olan ilişkilerini eski yoğunluğunda devam ettirmemiştir. Aynı dönemde Stalin yönetiminin Türkiye üzerine yürüttüğü tehdit içerikli politikalar, Türkiye’nin batılı devletlerin tarafında yer almasını kolaylaştırmıştır. Türkiye, bu gerilimli dönemlerde Sovyet tehlikesini bir iç politika haline getirmiş ve ülke içerisinde “ilerici aydın” olarak nitelendirilen isimlerin tasfiyesine başlamıştır. 1947’de Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi hocalarına “komünist” suçlaması ile başlayan tasfiye hareketi, Türkiye’yi dış ve iç politikada geri dönülemez bir değişime sürüklemiştir. Türkiye’de “cadı avı” şeklinde gelişen bu olaylar silsilesinde ülke içerisinde belirli gruplar yürüttükleri anti-komünist yapılanmaları tarihte ilk defa “Komünizmle Mücadele Dernekleri” çatısı altında kurumsallaştırmıştır. İlk olarak 1948 yılında İstanbul Beşiktaş’ta kurulan dernekler tarih içerisinde çeşitli evrelerden geçmiştir. 1985 yılında kapanana kadar Türk siyasal hayatında birçok olayda etkili olmuş ve çeşitli isimlerin Türk siyasetine girmesine vesile olmuştur.


Satın Al

Künye

Kitabın Adı:

Soğuk Savaş Döneminde Türkiye'deki Komünizmle Mücadele Dernekleri

Derleyen:
Mehmet Güldal
Dizi Adı:

Tarih: 236

Baskı Adedi:

100

Yayın Yılı:

2018

Sayfa:

259

Ebat:

13,5 x 21 cm.

Kağıt:

Enzo 70 gr.

Kapak:

Çağlar Yalçın

Cilt/Kapak:

250 gr. Mat, Amerikan Bristol, 4 renk

ISBN/Barkod:

 978-605-2380-51-2

İÇİNDEKİLER

KISALTMALAR

TEŞEKKÜR

GİRİŞ

I. BÖLÜM 1940'LI YILLAR

İkinci Dünya Savaşı Sonrası Dünya'da ve Türkiye'de Yaşanan Değişimler

Türkiye'de Basın ve Düşünce Dünyasında İkinci Dünya Savaşı

Türkiye'de Çok Partili Hayata Geçiş

1940'lı Yıllarda Siyasi Hayat

3 Mayıs 1944 Türkçülük-Turancılık Davası

Görüşler Mecmuası, Tan Gazetesi Baskını ve İnsan Hakları Derneği

Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Hocalarının Tasfiyeleri, Markopaşa Mizah Dergisi'nin Kapatılması ve Sabahattin Ali'nin Öldürülmesi

Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Hocalarının Tasfiye Edilmesi

Markopaşa'nın Kapatılması ve Sabahattin Ali'nin Öldürülmesi

II. BÖLÜM 1950'Lİ VE 1960'LI YILLAR

Demokrat Parti İktidarı ve Anti-Komünizm

Demokrat Parti İktidarı

Demokrat Parti ve Anti-Komünizm

Komünizme Karşı Ortak Eğilim İçinde Olan Organizasyonlar

Türk Milliyetçiler Federasyonu

Milli Türk Talebe Birliği

Büyük Doğu ve Necip Fazıl Kısakürek

Amerikan Yardımları Sonrasında Türkiye'de Yaşanan Sosyal ve Siyasal Değişim

Marshall Yardımları

Karayollarında Yaşanan Değişim

NATO Üyeliği ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nde Yaşanan Değişim

Kültürel Hayatta Yaşanan Değişim

Türkiye'deki Üniversitelerde Yaşanan Değişim

Demokrat Parti ve Ordu İlişkisi

27 Mayıs 1960 Askeri Darbesi

1960'lı Yıllarda Türkiye

Adalet Partisi ve Süleyman Demirel

Cumhuriyet Halk Partisi ve 'Ortanın Solu'

Türkiye İşçi Partisi ve Mehmet Ali Aybar

1960'lı Yıllar ve Anti-Komünizm

Türkçüler Derneği ve Ötüken Dergisi

Milli Türk Talebe Birliği

1960'larda Anti-Komünist Yazılar ve Yazarlar

III. BÖLÜM TÜRKİYE'DE KOMÜNİZMLE MÜCADELE DERNEKLERİ

Türkiye Komünizmle Mücadele Dernekleri'nin Tarihçesi

Komünizmle Mücadele Derneği-İstanbul (1948)

Çukurova Komünizmle Savaş Derneği- Adana

Komünizmle Mücadele Derneği – Zonguldak (1948)

Komünizmle Mücadele Derneği – İstanbul (1956)

Komünizmle Mücadele Derneği – İzmir (1963)

Kurultaylar ve Seçimler

Dernek Faaliyetleri ve Yaşanan Olaylar

Derneğin Yapısı ve İlişkileri

Mücadele Dergisi; Kurucuları, Yazar Kadrosu ve İçeriği

Mücadele'de Türkçü-Turancı, İslamcı ve Muhafazakâr Düşünce

Mücadele'de Türkçülük

Mücadele'de İslamcılık

Mücadele'de Muhafazakârlık

Mücadele Dergisi ve Türkiye İşçi Partisi

SONUÇ

EKLER