Christina Zenginoğlu

25 Aralık 1989 yılında, İstanbul’da doğdu. Yeditepe Üniversitesi ,  Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden 2014’te mezun oldu. Bitirme tezinde Ahmet Rasim üzerine çalıştı.  Danışmanı Prof. Dr. Mehmet Kanar ile yazarın Karagöz gazetesindeki  köşe yazılarını  Osmanlı Türkçesi’nden Türkiye Türkçesi’ne kazandırdı. Aynı yıl Bahçeşehir Üniversitesi,  Sosyal Bilimler Enstitüsü, Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler programında başladığı yüksek lisans eğitimini Prof. Dr. Sabri Sayarı danışmanlığında ‘‘6-7 Eylül 1955 Olaylarına Götüren Etken ve Aktörler’’ konulu teziyle tamamladı. Milliyetçilik, kimlik, azınlıklar üzerine çalışmaları vardır. Şu anda Yıldız Teknik Üniversitesi,  Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde doktora yapmaktadır. Uzmanlık alanı Yeni Türk Edebiyatı’dır. İleri derecede İngilizce ve Yunanca, orta derecede Fransızca bilmektedir. Disiplinler arası çalışmalara ağırlık verirken doktora tezini Yıldız Teknik Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nihayet Arslan ve İstanbul Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Saadet Gülden  Ayman ile yürütmektedir.


Yayınlanmış Kitapları