Sena Yapar

1988’de İstanbul’da doğdu. Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi İktisat bölümünde tamamladı. Çeşitli dergi ve gazetelerde çalışmanın yanı sıra, ilk yüksek lisans derecesini “Modernleşme Projesinin Mekânı: Taksim Belediye Gazinosu (1939-1967)” başlıklı teziyle İstanbul Bilgi Üniversitesi Kültürel İncelemeler bölümünden aldı. Bu çalışma 2018’de Libra Yayınları tarafından aynı adla yayımlandı. Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı bölümünde yaptığı ikinci yüksek lisansı 2019’da tamamlayan Yapar, üç yıl boyunca aynı kurumda yarı zamanlı olarak Türkçe dersi de vermiştir. Halen Mainz’da yaşamakta ve doktora çalışmalarına Mainz Johannes Gutenberg Üniversitesi Türkoloji bölümünde devam etmektedir.


She was born in Istanbul in 1988. She completed her undergraduate education in the department of Economics at Marmara University. After working for various magazines and newspapers in Istanbul, she received her first master’s degree in Cultural Studies from Istanbul Bilgi University with the thesis titled “The Space of the Modernization Project: Taksim Municipality Casino (1939-1967)”. This study was published by Libra Publications in 2018 with the same title. Yapar, who earned her second master’s degree in Turkish Literature from Bilkent University in 2019, taught Turkish as a part time instructor at the same university during this period. She currently lives in Mainz and pursues her doctoral studies in Turcology at Johannes Gutenberg University Mainz under the supervision of Prof. Dr. Julian Rentzsch.


Yayınlanmış Kitapları