Güney Afrika'da Zaman ve Mekân –  Ümit Burnu'nun Umudu Osmanlılar

Afrika Kıtası, dünyanın en eski ve bahtı kara talihine yenilmiş olan milletlerin meskûn olduğu kara parçasıdır. Anakaranın kuzey kesimlerinin hâlen kendi dillerini konuşuyor olması, on dokuzuncu yüzyılın sonuna kadar Osmanlı Devleti'nin o coğrafyada fiilen var olmasından ileri gelmektedir. Kıtaaltı Afrika havalisi ise dinleri, dilleri ve ülke  kaynakları sömürgeci devletlerin elinde yok sayılarak Batı Devletleri'nin birer vilayetleri gibi İngilizce, Fransızca, Portekizce, Felemenkçe veya Almanca konuşan topraklara dönüştürülmüştür. Bunun aksine Osmanlı Devleti'nin 400 yıla yakın hükmettiği Kuzey Afrika ülkeleri Sudan'a kadar dilini, dinini ve kültürünü korumuştur. İşte Batı'nın sömürge imparatorlukları ile Osmanlı İmparatorluğu'nun Afrika'daki mirası bu minvalde şekillenmiştir. Peki Osmanlı Devleti'nin coğrafik sınırlarının dışında Kıtaaltı Afrika'da Osmanlı Devleti ile olan ilişkiler ne düzeydeydi? Güney Afrika'da Nur'ul Hamidiye, Nur'ul Osmaniye Camileri veya Osmanlı Kriket Kulübü ne sebeple kurulmuştur? Osmanlı Devleti için savaşmak isteyen Güney Afrikalı Müslümanlar kimlerdi ? Güney Afrika Müslümanları için yerli dili öğrenip onlara anadillerinde bir İslâm ilmihali yazan Osmanlı alimi kimdi? Ümit Burnu'nda Osmanlı ordusunun muvaffakiyeti için havralarda dua edip İstanbul'a bağış gönderen Yahudiler kimlerdi? Osmanlı Devleti'nin Güney Afrika'daki son diplomatı Mehmet Remzi Bey neden öldürüldü? Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatında onun için camilerde dua eden Cape Town Müslümanlarını bu denli etkileyen neydi? İşte bu çalışma Osmanlı Devleti'nin Afrika'daki coğrafik sınırlarının ötesinde fakat zihinsel sınırları dâhilindeki gönül coğrafyasında Osmanlı mirasını ortaya koymak gayesiyle hazırlanmıştır.


Satın Al

Künye

Kitabın Adı:

Güney Afrika'da Zaman ve Mekân – Ümit Burnu'nun Umudu Osmanlılar

Yazan:
Halim Gençoğlu
Dizi Adı:

Tarih: 229

Baskı Adedi:

100

Yayın Yılı:

2018

Sayfa:

358

Ebat:

16 x 24 cm.

Kağıt:

Enzo 70 gr.

Kapak:

Çağlar Yalçın

Cilt/Kapak:

250 gr. Mat, Amerikan Bristol, 4 renk

ISBN/Barkod:

 978-605-2380-44-4

Fiyat:

100,00 TL

İÇİNDEKİLER

Önsöz

Giriş

BİRİNCİ BÖLÜM

Afrika'da Osmanlılar

Mauritius (Moris) Adası'nda Osmanlı İzleri

Mozambik'de Osmanlı İzleri

Güney Afrika'da Osmanlı İzleri

Ebubekir Efendi'nin Kültür Mirası

Güney Afrika'da Ebubekir Efendi'den Sonraki Efendizâdeler'in Serencâmı

Sonuç

Güney Afrika Müslümanlar'ına Rehber Olan Bir İlmihâl: Beyan'ud Din

Beyan'ud Din'in Tarihi Önemi

Ebubekir Efendi'nin Űmit Burnu'ndaki Kaf Dağı

Ümit Burnu'nda bir Sultan Abdülhamid Eseri: Nur'ul Hamidiye Camii

Giriş

Ümit Burnu'nda Osmanlı Mirasının Oluşması

Nur'ul Hamidiye Camiinin İnşaası

Nur'ul Hamidiye Caminin Günümüzdeki Faaliyetleri

Sonuç

Ümit Burnu'nda Metrûk Bir Osmanlı Mâbedi: Nûru'l Osmânîye Câmîi

Ebubekir Efendi'nin Ümit Burnu'nda, Newlands Semti'ndeki Taş Konağı

Giriş

Ebubekir Efendi'nin Güney Afrika'daki Mülkü

Güney Afrika'da Bir Osmanlı Ajanı: Hacı Muhammed Ali Efendi

Giriş

Ümit Burnu'nda Bir Osmanlı Ajanı, Muhamnmed Ali

Osmanlı Yahudileri'nin Güney Afrika Serüveni ve Haim Galanti Efendi

Giriş

Güney Afrika Osmanlı Yahudileri

Bir Osmanlı Münevveri Haim Galanti ve Güney Afrika'daki Faaliyetleri

Sonuç

Şehit Diplomat Mehmet Remzi Bey

Birinci Dünya Savaşı'ndan Sonraki İlişkiler

Ebubekir Efendi'nin Dil Bilimci Torunu Fuat Ataullah Bey ve Hazin Hayat Hikâyesi

Giriş

Filolog Fuat Bey

Güney Afrika'da Irkçılığın Tarihsel Kökenleri

Giriş

Hollanda Sömürgeciliği Dönemi ( 1652 – 1795)

İngiltere Sömürgeciliği Dönemi (1795 – 1910)

Güney Afrika Birliği Döneminde Toplumsal Ayrımcılık (1910 – 1948)

Güney Afrika'da Apartheid Dönemi (1948- 1994)

Apartheid Dönemi Güney Afrika Türkiye İlişkileri

Güney Afrika'da Demokrasi Sonrası Gelişen Irkçılık Hareketleri (1994 - )

Sonuç

Sonsöz

Kaynakça

Dizin

II. İKİNCİ BӦLÜM

Güney Afrika'da Zaman ve Mekân

Seyyid Müderris Ebubekir Efendi'nin Ailesinden Başka Güney Afrika'da Osmanlı Torunları

Güney Afrika'nın Son Osmanlı Diplomatı Başkonsolos Mehmet Remzi Bey ve Ailesi

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Güney Afrika'da Zaman ve Mekân

Resimlerde Yaşayan Hâtırâlar, Fotoğraflar

Müderris Ebubekir Efendi'nin Çocukları

Güney Afrika'da Osmanlı Kültürel Mirâsı

IV. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Güney Afrika'da Zaman ve Mekân

İngilizce Belgeler, Vesikalar