Tezcan Durna

Tezcan Durna: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik Anabilim Dalı'ndan 2002 yılında yüksek lisans derecesini, 2007 yılında ise doktora derecesini almıştır. 2002 yılından bu yana Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır. Akademik ilgi alanları arasında Türk siyasal hayatı, haber üretiminin sosyolojisi, medya ve etik, aydınlar ve seçkinler gibi konular yer almaktadır. 2009 yılında yayımlanan "Kemalist Modernleşme ve Seçkincilik, Peyami Safa ve Falih Rıfkı Atay'da Halkın İnşası" başlığını taşıyan bir kitabı, çeşitli ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makaleleri ile kongre ve sempozyumlarda sunulmuş bildirileri bulunmaktadır.


Yayınlanmış Kitapları