Hüreyye Özdemir

1966 Kars doğumlu. Lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü’nde tamamladı. ODTÜ, Yabancı Diller Yüksek Okulu ve Cambridge, Bell International College’de yabancı dil eğitimi aldı. Yüksek Lisansını Çankaya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde tamamladı. Hâlen Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde görev yapmaktadır. Kapitalizm ve modern devlet, demokrasi, kriz dönemleri, 12 Eylül 1980 Askerî Darbesi, medya, sansür, oto-sansür, toplumsal hareketler, iktidar ve medya ilişkisi, zaman yönetimi, etkili iletişim, problem çözme, sivil toplum kuruluşları ilgi alanları arasındadır.


Yayınlanmış Kitapları