Mısır'da Antik Mirasa Dönüş: Firavunculuk Tezi

Antik çağlardan modern döneme kadar Avrupa’da görülen ve Egyptomania olarak adlandırılan Antik Mısır ilgisi, XIX. yüzyılın son çeyreğinden itibaren hem entelektüel hem de popüler anlamda Mısır’da da filizlendi. Bahsedilen dönem itibariyle hukuki açıdan Osmanlı Devleti’ne bağlı bir eyalet konumunda olan Mısır’da, seküler-modernist çizgideki bazı aydınlar, genellikle Mısır’ın Osmanlı Devleti’nden ve Arap halklarından bağımsız, ayrı bir kimliğe sahip olduğu düşüncesi etrafında, Firavunculuk olarak isimlendirdikleri fikri bir akım başlattılar. Mısır Bölgesel Milliyetçiliğinin ilkelerini esas alan fakat bu söyleme bir miktar hümanizm de ekleyen Firavuncular, Antik Mısır medeniyetini dünya medeniyetlerinin kaynağı olarak gördüler ve Mısır halkına görkemli geçmişiyle gurur duymasını salık verdiler. Antik dönem, Mısır’ın Mısırlılar tarafından yönetildiği yegane dönem olarak idealize edildi ve modern Mısırlılar yüksek bir medeniyetin mirasını devralmış bir halk olarak nitelendirildi. Bu akımın etkileri en çok, bu çalışmaya konu teşkil eden 1920’li ve 1930’lu yıllarda hissedilse de 1960’ların edebi alandaki Yeni Firavunculuğu ve 1990’lı yıllarda yükselen İslamcı hareketlere karşı Mısır Hükumeti’nin de teşvikiyle basımı yapılarak okuyucuya sunulan Antik Mısır tarihine dair bir dizi kitap, akımın etkilerini bugüne taşıyan unsurlar oldu. Elinizdeki çalışma da, 1920’lerden 1940’lara kadar Mısır’ın seküler eğilimli entelektüelleri arasında geniş biçimde benimsenen Firavunculuk düşüncesinin nasıl ortaya çıktığı, hangi tarihî-kültürel ögelere dayanarak oluştuğu, Firavunculuğun Mısır tarih, kültür ve edebiyatına yönelik ne tür okumalara temel teşkil ettiği gibi hususlara açıklık getirmek amacıyla kaleme alınmıştır.

Satın Al

Künye

Kitabın Adı:

Mısır'da Antik Mirasa Dönüş: Firavunculuk Tezi

Yazan:
Hilal Livaoğlu Mengüç
Dizi Adı:

Tarih: 250

Baskı Adedi:

100

Yayın Yılı:

2018

Sayfa:
115
Ebat:

13,5 x 21 cm.

Kağıt:

Enzo 70 gr.

Kapak:

Çağlar Yalçın

Cilt/Kapak:

250 gr. Mat, Amerikan Bristol, 4 renk

ISBN/Barkod:

 978-605-2380-66-6

İÇİNDEKİLER

KISALTMALAR

GİRİŞ

BİRİNCİ BÖLÜM

MISIR MİLLİYETÇİLİĞİNİN DOĞUŞU VE FİRAVUNCULUK

Rifâ'a Et-Tahtâvî ve Mısır Milliyetçiliğinin Doğuşu

Urâbî Paşa Olayı ve Milliyetçilik Fikri Üzerindeki Etkileri (1881-1882)

Abduh ve Devrimin Entelektüel Kökenleri

Ahmed Lütfî es-Seyyid (1872-1963) ve

1919 Devrimi ve Firavunculuk (Fir'avniyye) Fikrinin Ortaya Çıkışı

Devrimin Entelektüelleri

Muhammed Hüseyin Heykel (1888-1956)

Selâme Mûsa (1887-1958)

Abdulkadir Hamza (1880-1941)

Tâhâ Hüseyin (1889-1973)

Tevfîk el-Hakîm (1898-1987)

2. BÖLÜM

ULUSAL TARİHİ İNŞA ÇABASI VE FİRAVUNCULUK

Mısır Ulusunun Yapı Taşları Olarak Tarih ve Arkeoloji

Mısır'ın Hangi Tarihi?

Millî Tarih Tezi ve Semavi Kaynaklar

Karşılaşmalar: Arap Kimliğine Karşı Mısır Kimliği

3. BÖLÜM

MİLLÎ EDEBİYAT ARAYIŞLARI VE FİRAVUNCULUK

Mısır Millî Edebiyatının Temel Referansı Olarak Firavunlar Dönemi

Muhammed Hüseyin Heykel ve Tevfîk el-Hakîm'de Edebî Firavunculuk

Mısır Ulusunun Dili Olarak Mısır Lehçesi

SONUÇ

KAYNAKÇA

DİZİN