İbrahim Aytar

1976 yılında Şanlıurfa’da doğdum. İlk, orta ve lise eğitimi Mersin’de tamamladıktan sonra 2000 yılında Mersin Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden mezun oldum. Kısa bir süre MEB’de öğretmenlik yaptıktan sonra 2001 yılında Mersin Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkîlap Tarihi Bölüm başkanlığında okutman olarak göreve başladım. 2006 yılında Mersin Üniversitesi FEF-Tarih bölümünde “19. Yüzyılın İkinci Yarısında Tarsus Yaşayan Gayrımüslimlerin Sosyo-Ekonomik Yapıya Etkileri” başlıklı tezle Yüksek Lisans derecesini, 2015 yılında ise “Kuruluşundan Modern Limanın İnşasına Mersin Kentinin ve Limancılık Faaliyetlerinin Gelişimi” başlıklı tezle doktora derecesini aldım. “İskeleden Modern Limanın İnşasına Mersin Limanı” (Mersin Deniz Ticaret Odası Yay., Mersin, 2016) başlıklı bir kitap çalışmam, Tarsus kenti ve Mersin Limanı üzerine yayınlanmış çeşitli makalelerim bulunmaktadır. Halen Mersin Üniversitesinde Öğretim Elemanı olarak görevimi sürdürmekteyim.


Yayınlanmış Kitapları