Aybike Açıkel

Uludağ Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünde lisansını, İstanbul Kültür Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı’nda ise yüksek lisansını tamamlamıştır. Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde doktora çalışmalarına devam etmektedir. Akademik ilgi alanları arasında Göç Politikaları, İnsan Güvenliği, Mülteci Çalışmaları ve Zorunlu Göç yer almaktadır.

Yayınlanmış Kitapları