Mal mülk anlamındaki maddi birikimler vasiyetler düzenlenerek varislere bırakılmıştır, manevi birikimler ise sonraki nesillere yol göstersin diye emanet edilmiştir. Vasiyet ve Öğüt kitabı kültürümüzdeki bu birikimi irdelemekte, örnekler sunmaktadır. Anadolu’da vasiyetname niteliği taşıyan en eski belge, Hitit Devleti’nin kurucusu olarak kabul edilen I.Hattušili hasta yatağında bir vasiyetname yazdırmış, kendinden sonra tahta geçecek kişinin ne tür niteliklere sahip olması gerektiğine işaret etmiştir. Türkçenin temel kaynaklarında -Eski Türkçe yazıtlar, Orhun abideleri, Oğuz Kağan destanı, Uygurca Budist metinler, Divanu Lugati’t-Türk, Manas destanı, Kutadgu Bilig, Dede Korkut, Şaman geleneklerini yansıtan Altay, Başkurt, Hakas, Nogay, Tuva ve Yakut destanları, İslami dönem metinleri ve masallarda- yer alan vasiyet ve öğütlerin örnekleri sunulmuştur. Vasiyet metinlerinin kalıpları incelenmiştir. Siyasetçilerimizin sıklıkla atıf yaptığı Şeyh Edebali’nin Osman Gazi’ye verdiği iddia edilen nasihatin -ahlaki normlara uygun olsa da- herhangi bir belgeye dayanmadığı gösterilmiştir. Öğüt, vasiyet, kumaru, kerees kelimelerinin türevleri ve etimolojileri verilmiştir.


Satın Al

Künye

Kitabın Adı:

Vasiyet ve Öğüt

Hazırlayan:
Emine Gürsoy Naskali
Dizi Adı:

Kültür İncelemeleri: 21

Baskı Adedi:

100

Yayın Yılı:

2018

Sayfa:

419

Ebat:

13,5 x 21 cm.

Kağıt:

Enzo 70 gr.

Kapak:

Çağlar Yalçın

Cilt/Kapak:

250 gr. Mat, Amerikan Bristol, 4 renk

ISBN/Barkod:

 978-605-2380-69-7

İÇİNDEKİLER

Giriş

Vasiyet

Anadolu'nun Yazıya Geçirilmiş En Eski Vasiyetnamesi: Hattušili I'in Vasiyeti

Esma Reyhan - Tülin B. Cengis

Türk Destanlarında Vasiyet

İrfan Polat

Sibirya Türk Lehçelerinin Söz Varlığında "Vasiyet" Sözcükleri

Salih Mehmet Arçın

Eski Türklerde Vasiyetname Geleneği

A. Melek Özyetgin

Türk Halk Anlatılarında Vasiyet

Ali Berat Alptekin - Emine Nur Ata

Türk Masallarında Vasiyet

Süheyla Sarıtaş

Halk Şiirinde Ölüm Ve Definle İlgili Vasiyetler

Özlem Ünalan

16.-17. Yüzyıllarda Kıpçakça Yazılmış Vasiyetnameler

Nadejda Özakdağ

Hızlı Saraybosnalı Halil Başızade Rıdvan Bey Vasiyetnamesi

Mefail Hızlı

Öğüt

Öğüt Sözcüğü

Erdal Şahin

Karahanlı Sahası Metinlerinde Öğüt ve Vasiyet

Özen Yaylagül Üstünel

Divânu Lugâti't-Türk'te Yer Alan Öğüt İfadeleri

Umay Çakır

Şeyh Edebali ve Osman Gazi İlişkisi (Nasihat Meselesi)

Şerif Demir

Kitâbu Gülistân Bi't-Türkî'de Öğüt Verme Yöntemi Olarak Atasözlerinin Kullanımı

Yaşar Tokay

Âşık Şiirinde Evlada Nasihat

Özlem Ünalan

Hatun Hikâyesi Örneği İle Manzum Dini Hikâyelerde Öğüt

Satı Kumartaşlıoğlu - Volkan Marttin

DİZİN