Recep Çelik

1980 tarihinde Trabzon’un Arsin ilçesinde doğdu. İlköğrenimini Yavuz Selim İlkokulu’nda, orta öğrenimini Trabzon İmam Hatip Lisesi’nde tamamladı. Karadeniz Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih bölümünden 2002’de mezun oldu. KTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim dalı yüksek lisans programından 2006’da “20. Yüzyılda Balkan Türklerinin Siyasal ve Toplumsal Örgütlenmeleri” adlı tez ile yüksek lisans diplomasını aldı. Aynı anabilim dalında “Trabzon’da Siyasi Hayat (1920-1950)” adlı tez ile 2013’te doktorasını tamamladı. Lisansüstü eğitimi sırasında 2005-2012 yılları arası Karadeniz Teknik Üniversitesi Tarih bölümünde Araştırma Görevlisi olarak çalıştı. YÖK’ün doktora araştırma bursu ile University of Birmingham ve The National Archives’ta araştırmalar yaptı. Çalışmalarını daha ziyade Türkiye ve Balkan tarihi üzerine yoğunlaştıran Çelik, Gümüşhane Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesidir.

Yayınlanmış Kitapları