Mudanya’dan Lozan’a Batı Trakya Türkleri - Batı Trakya Nasıl Kaybedildi?

Şark Meselesinin bir boyutu da Türkleri Balkanlardan atmaktı. Büyük ölçüde gerçekleşen bu proje Trakya’da düğümlenmişti. Özellikle Balkan savaşlarından Lozan’a bölgede siyasi, askeri ve emperyalist mücadelelerin sonunda Trakya’nın batısı Yunanistan’a, kuzeyi Bulgaristan’a, doğusu da Türkiye’ye kalmıştı. Devletlerce doğal bir sınır olarak kabul edilen Meriç’in öte tarafının tekrar geri alınabilmesi için İttihat ve Terakki hükümetleri çok çaba sarf etmiş fakat başarılı olamamıştı. Mondros sonrası ise Trakya daha da karmaşık bir hal almış, Batı Trakya’nın anavatana katılması için çabalar sürdürülse de Misak-ı Millîde esas gaye olarak Anadolu ve Doğu Trakya’nın kurtuluşu benimsenmişti. Elinizdeki araştırmada Batı Trakya’nın milli mücadele tarihi, geniş bir perspektifte nasıl kaybedildiği ve Türkiye açısından kritik önemi haiz Mudanya Mütarekesi dönemi bölgedeki Türk-Yunan faaliyetleri anlatılmaktadır.

Satın Al

Künye

Kitabın Adı:

Mudanya’dan Lozan’a Batı Trakya Türkleri - Batı Trakya Nasıl Kaybedildi?

Yazan:
Recep Çelik
Dizi Adı:

Tarih: 260

Baskı Adedi:

100

Yayın Yılı:

2018

Sayfa:

224

Ebat:

13,5 x 21 cm.

Kağıt:

Enzo 70 gr.

Kapak:

Çağlar Yalçın

Cilt/Kapak:

250 gr. Mat, Amerikan Bristol, 4 renk

ISBN/Barkod:

 978-605-2380-79-6

İÇİNDEKİLER

KISALTMALAR

ÖNSÖZ

GİRİŞ

Trakya'nın Coğrafyası ve Stratejisi

Konu, Amaç ve Yöntem

BİRİNCİ BÖLÜM

BATI TRAKYA'DA KURULAN HÜKÜMETLER

Rodop Hükümet-i Muvakkatesi

Garb-i Trakya Hükümet-i Muvakkatesi

Garb-i Trakya Hükümet-i Muvakkatesi'nin Lağvı Hakkında Notlar

Batı Trakya Türk Hükümeti (1920)

Plebisit ve Vamvakas Faktörü

Batı Trakya Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti

İKİNCİ BÖLÜM

MONDROS SONRASI BATI TRAKYA

Müslüman Muhacirlerin Trakya Davasındaki Yeri Üzerine Tartışmalar

Yunan Kuvvetlerinin Batı ve Doğu Trakya'yı İşgali

Batı Trakya Türk ve Rumlarının Muhtariyet Girişimleri

Mustafa Kemal Paşa'nın Trakya Politikası

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

MUDANYA MÜTAREKESİ DÖNEMİNDE BATI TRAKYA

Mudanya Mütarekesi ve Meriç Hattı

Yunan Ordusunun Yeniden Düzenlenmesi ve Batı Trakya'da Aldığı Vaziyet

Batı Trakya'da Yunan Zulmü ve Türk Kıyamı

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

LOZAN'DA BATI TRAKYA MESELESİ

Konferans Öncesi Trakya Hakkında Mülahazalar

Trakya Meselesinin Tartışılması

Lozan Sonrası Gelişmeler

SONUÇ

EKLER

KAYNAKÇA

DİZİN