19. Yüzyıl Tarsus Kentinin Gündelik Yaşamında Gayrimüslimler

19. yüzyıl, Osmanlı İmparatorluğu’nda önemli dönüşümlerin yaşandığı bir yüzyıldır. Gerek içsel ve gerekse dışsal faktörlerden dolayı Osmanlı toplumunun sosyal ve ekonomik yaşamında birtakım gelişmeler yaşanmıştır. Osmanlı İmparatorluğu’nda yaşanan bu gelişmeler, tüm imparatorluğu etkilediği gibi, Tarsus’ta yaşayan insanları da etkilemiştir. Tarsus kentinin nüfus yapısının büyük bir çoğunluğu, Müslümanlardan oluşmaktadır. Kentte Müslümanların yanı sıra Ermeni, Rum, Maruni gibi gayrimüslim cemaatlere mensup Osmanlı vatandaşları ile yabancı devlet vatandaşları da yaşamaktadır. Gayrimüslim Osmanlı vatandaşlarının, Tarsus kentinin sosyal yapısı içerisinde kendilerine ait okulları, kiliseleri, mağazaları, dükkanları, evleri, bahçeleri, tarlaları, bulunmaktadır. Tarsus’ta yaşayan gayrimüslimlerin yoğun olarak uğraştıkları sektörel iş alanları ise ticaret, sanayi, sarraflık-poliçecilik ve tarımdır. Genel olarak bakıldığında, 19. yüzyılın ikinci yarısı itibariyle Tarsus kentinde yaşayan gayrimüslimler, hem şehrin yönetim mekanizmasında hem de sosyo-ekonomik yapısında aktif rol oynayarak şehrin gelişimine önemli katkılarda bulunmuşlardır.

Satın Al

Künye

Kitabın Adı:

19. Yüzyıl Tarsus Kentinin Gündelik Yaşamında Gayrimüslimler

Yazan:
İbrahim Halil Aytar
Dizi Adı:

Tarih: 257

Yayın Yılı:

2018

Sayfa:

216

Ebat:

13,5 x 21 cm.

Kağıt:

Enzo 70 gr.

Kapak:

Cevdet Mehmet Kösemen

Cilt/Kapak:

250 gr. Mat, Amerikan Bristol, 4 renk

ISBN/Barkod:

 978-605-2380-76-5

İÇİNDEKİLER

KISALTMALAR

TABLOLAR

ÖNSÖZ

GİRİŞ

I. BÖLÜM

KAPİTALİZM ÖNCESİ OSMANLI TOPLUMSAL YAPISINDA GAYRIMÜSLİMLER

Kapitalizm Öncesi ve Sonrası Osmanlı Düzeni

19. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nun Sosyo-Ekonomik Yapısı ve Gayrimüslimler

II. BÖLÜM

OSMANLI DÖNEMİNDE TARSUS'UN SOSYO-EKONOMİK YAPISI

Tarsus Kentinin Tarihi

Osmanlı İdare Teşkilatında Tarsus Sancağı

Sosyal Yapı

Ekonomik Yapı ve Ticaret

Tarsus Ticaret Odası ve Ticaret Mahkemesi

Tarsus Kentinin İş Kolları ve Alanları

Tarım

Hayvancılık

Sanayi

Tarsus'un Batı Kapitalizminin Çevresi Olma Süreci

III. BÖLÜM

MODERNİZM SÜRECİNDE TARSUS'TA YAŞAYAN GAYRIMÜSLİMLERİN SOSYAL YAPIYA ETKİLERİ

Nüfus ve Sosyal Yapı

Ermeniler

Maruniler

Yabancı Devlet Vatandaşları

Gayrimüslimlerin Kentteki Yerleşim Yerleri

Kentteki Azınlık ve Yabancı Devlet Okulları

Yabancılara Ait Okullar

İzinsiz Olarak Faaliyet Gösteren Okullar

Gayrimüslimlerin Dini-Kültürel Yapıları

Tarsus'ta Açılan Konsolosluklar ve Gayrimüslimlerle Olan İlişkileri

IV. BÖLÜM

MODERNİZM SÜRECİNDE TARSUS GAYRIMÜSLİMLERİNİN EKONOMİK ETKİLERİ

Ekonomik Yapı

Ekonomide Gayrimüslimlerin Yeri

Gayrimüslimlerin Yer Aldığı İş Kolları

eci

SONUÇ

KAYNAKÇA

DİZİN