Ercan GümüşErcan Gümüş, Van Muradiye nüfusuna kayıtlıdır. İlk, orta ve lise eğitimini doğup büyüdüğü Ankara’da tamamladıktan sonra 1996-2000 yıllarında Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği bölümünde lisans öğrenimi gördü. 2000-2009 yılları arasında MEB bünyesinde Diyarbakır ve Ankara'da öğretmenlik yaptı. 2005 yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yeniçağ Tarihi'nde başladığı Yüksek Lisans öğrenimini 2008 yılında "16. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nde Meydana Gelen Muhalif Nitelikli Hareketlerin Osmanlı Tarih Yazarları Ve Eserlerine Yansıması" adlı teziyle tamamladı. 2014 yılında aynı enstitüden "18. Yüzyılın İlk Yarısında Amid Kazası" adlı çalışmasıyla Doktora derecesi aldı. 2009 yılında kurum değiştirerek Mardin Artuklu Üniversitesi'ne geçti. 2014 yılından beri aynı üniversitenin Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Kitap, kitap bölümü ve çeşitli dergilerde yayınlanmış makale türü çalışmaları dışında dergi ve kitap editörlükleri bulunan yazar, evli ve iki çocuk babasıdır.


Yayınlanmış Kitapları