Asker "Hazır Ol" Deyince – 12 Eylül 1980 Döneminde Sansür ve Oto-Sansür

Türkiye 12 Eylül’de beş generalin başında olduğu askerî bir dönemi yaşadı. Bu tarihten sonra basına yönelik öylesine çok değişken uygulamalar yaşandı ki haber süreçleri çeşitli engellere takılarak gazete sayfalarına taşınamadı. Bir yandan sansür ve buna bağlı olarak oto-sansürün dayatılmasıyla dördüncü gücün sefaletini yaşayan dönemin tanığı gazeteci yazarlar, yazabildikleriyle görevlerini yaptıklarına inanmadılar. Yazdıklarıyla mutsuz, gelecek için umutluydular. Yamalı bohçadan oluşan repertuarlarına işledikleri haberleri söyleşilerde su yüzüne çıkardılar.

Darbe girdabında basın, “dördüncü güç” olma niteliğini büyük ölçüde kaybedip iktidarın siyasî-toplumsal düzeninin şekillendirilmesine uygun bir araca (kısmen) dönüştürülmüş ya da dönüştürülmek istenmiştir. Kitapta bu süreç; belgeler, yasal boyutlar, toplum üzerindeki etkileriyle ve ayrıca o medya dönemi çalışanlarının değerlendirmeleriyle okurun önüne serilmektedir.

Satın Al


Künye

Kitabın Adı:

Asker «Hazır Ol» Deyince – 12 Eylül 1980 Döneminde Sansür ve Oto-Sansür

Yazan:
Hüreyye Özdemir
Dizi Adı:

Tarih: 266

Baskı Adedi:

100

Yayın Yılı:

2018

Sayfa:

412

Ebat:

13,5 x 21 cm.

Kağıt:

Enzo 70 gr.

Kapak:

Cevdet Mehmet Kösemen

Cilt/Kapak:

250 gr. Mat, Amerikan Bristol, 4 renk

ISBN/Barkod:

 978-605-2380-85-7

İÇİNDEKİLER

TEŞEKKÜR

TABLOLAR

ŞEKİLLER

KISALTMALAR

TABLOLAR

GİRİŞ

BİRİNCİ BÖLÜM

12 EYLÜL 1980 ASKERÎ DARBESİ, DEMOKRASİYE VURULAN DARBE VE DİKTA YÖNETİMİ (1980-1983)

12 Eylül 1980 Askerî Darbesi

Demokrasiye Vurulan Darbe ve Dikta Yönetimi

1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanunu Değişikliği

24 Ocak Kararları ve Basın

1982 Anayasası'nın Kabulü

6175 Sayılı Olağanüstü Hal Kanunu İle Basına Yapılan Sınırlamalar

İKİNCİ BÖLÜM

İKTİDAR - MEDYA İLİŞKİSİ / İLİŞKİSİZLİĞİ, SANSÜR VE OTO-SANSÜR UYGULAMALARI

Demokrasinin Dördüncü Gücü Kitle İletişim Araçlarına Yönelik Yaptırımlar

Devlet Aygıtlarının İşletilmesi ve Gazetecilerin Gözlemleri

Basında Sansür ve Oto-Sansür Uygulamaları

Araştırma Söyleşilerine Katılan Gazetecilerin Söylemlerinin Değerlendirilmesi

Karşılaştırmalı Analiz

Değerlendirme Bulguları

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

CUMHURİYET, HÜRRİYET VE TERCÜMAN GAZETELERİNİN TARİHİ, 12 EYLÜL 1980 ASKERÎ DARBE DÖNEMİNDE İKİ "ÖRNEK OLAY" VE ARAŞTIRMA GAZETELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Cumhuriyet, Hürriyet ve Tercüman Gazeteleri Hakkında

Temel Bilgiler

Cumhuri̇yet Gazetesi

1924-1980 Arası Dönem

Demokrat Parti Dönemi

27 Mayıs 1960 İhtilali Dönemi

12 Mart 1971 Askerî Muhtıra Dönemi

Hürri̇yet Gazetesi̇

1948-1980 Arası Dönem

Demokrat Parti Dönemi

27 Mayıs 1960 İhtilali Dönemi

12 Mart 1971 Askerî Muhtıra Dönemi

Tercüman Gazetesi̇

1955-1980 Arası Dönem

Demokrat Parti Dönemi

27 Mayıs 1960 İhtilali Dönemi

12 Mart 1971 Askerî Muhtıra Dönemi

12 Eylül 1980 Askerî Darbe Döneminde İki Örnek Olay ve Gazeteler

Mustafa Pehli̇vanoğlu ve İsa Armağan'ın Mamak Askerî Cezaevi̇nden Kaçırılmaları

Cumhuriyet Gazetesi

28 Temmuz 1980 – Cumhuriyet gazetesi

29 Temmuz 1980 - Cumhuriyet gazetesi (Cumhuriyet Haber Merkezi):

9 Kasım 1980 – Cumhuriyet gazetesi (Ankara Bürosu):

10 Kasım 1980 – Cumhuriyet gazetesi (Ankara Bürosu):

Hürriyet Gazetesi

28 Temmuz 1980 - Hürriyet gazetesi:

29 Temmuz 1980 – Hürriyet gazetesi:

Tercüman Gazetesi

28 Temmuz 1980 – Tercüman gazetesi:

29 Temmuz 1980 – Tercüman gazetesi:

İlhan Erdost'un Öldürülmesi

Uluslararası Basında İlhan Erdost Haberi

İlhan Erdost'a İşkence Avrupa ve ABD Basınında

12 Kasım 1980 - The Times

8 Aralık 1980 - The Times

1 Aralık 1980 - Der Spiegel

13 Aralık 1980 - The Economist

14 Kasım 1980 - Financial Times

Türk Basınında İlhan Erdost Haberi

İlhan Erdost'a İşkence Türk Basınında

Cumhuriyet Gazetesi

22 Kasım 1980 – Cumhuriyet gazetesi

24 Kasım 1980 – Cumhuriyet gazetesi

23 Aralık 1980 – Cumhuriyet gazetesi

Hürri̇yet Gazetesi̇

11 Kasım 1980 – Hürriyet gazetesi

12 Kasım 1980 – Hürriyet gazetesi

27 Mayıs 1960 İhtilali Dönemi

Tercüman Gazetesi̇

Araştırma Söyleşisine Katılan Gazetecilerin Söylemleri ve Cumhuriyet, Hürriyet ve Tercüman Gazeteleri Üzerinden "Örnek Olay" Haberlerinde Sansür ve Oto-Sansür Uygulamalarının Değerlendirilmesi

Örnek Olaylar:

SONUÇ

EKLER

BİBLİYOGRAFYA

DİZİN