Said Olgun1980’de Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde dünyaya gelen Said Olgun, ilk ve orta öğrenimini Elbistan’da tamamladı. 2003 yılında Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih bölümünden mezun oldu. Aynı yıl Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalında başladığı yüksek lisans eğitimini “Mahmud Muhtar Paşa (1867-1935) Hayatı, Askerî ve Siyasî Faaliyetleri, Eserleri” başlıklı teziyle 2006 yılında tamamladı. 2010 yılında Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalında başladığı doktora eğitimini “19. Yüzyılın İkinci Yarısında Arnavut Milliyetçiliğinin Gelişiminde Mektepler” başlıklı teziyle 2015 yılında tamamladı. Halen Siirt Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih bölümünde öğretim üyesi olarak akademik çalışmalarını sürdürmektedir.


Yayınlanmış Kitapları: