Cüneyt Coşkun1980 yılında Erzurum’da doğdum. 2006 yılında Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nden mezun oldum. 2010 yılında Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden “Michel Foucault: Özne ve İktidar” adlı yüksek lisans tezimle mezun oldum. 2015 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden “XVII. yüzyıl Osmanlı ve Batı Dünyasında İktidar-Bilim/İlim İlişkisinin Karşılaştırılması” başlıklı doktora tez çalışmasıyla doktora öğrenimini tamamladım. 2009-2015 yılları arasında Artvin Çoruh Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü’nde araştırma görevliliği; 2015-2018 yıllarında ise aynı üniversitenin Felsefe Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yaptım. Ağustos 2018 yılından itibaren Kastamonu Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde öğretim üyesi olarak atandım ve halen bu görevimi sürdürmekteyim.

Yayınlanmış Kitapları: