Transvaal Meselesi ve Osmanlı Devleti

Afrika, Avrupa emperyalizminin zirveye ulaştığı ve amansız bir rekabetin yaşandığı kara bahtlı bir coğrafya olagelmiştir. XIX. yüzyılın başlarında kâşifler, misyonerler ve bununla birlikte köleliğe ve köle ticaretine karşı hareket edenler, Avrupalı emperyalistlerin Kara Kıta’ya uygarlık ve medeniyet götürdükleri iddialarını mazur görmüşlerdi.

Transvaal Meselesi ve Boer Savaşı, Kara Kıta’nın en güney ucunda Boerler olarak adlandırılan Flemenk asıllı beyaz yerleşikler ile sömürgeci İngilizler arasında yaşanan hâkimiyet mücadelesinin adıdır. Bir başka ifadeyle bölgeye sonradan gelerek yerleşip burayı vatan haline getiren Boerlerin emperyalist İngilizlere karşı var olma mücadelesidir.

Kara Kıtada beyazlar arasında yaşanan bu kanlı savaş, Osmanlı devletinde iktidar, aydın ve asker çevreleri tarafından farklı saiklerle takip edilmiştir. Tüm bu çevreler, konuya konjonktüre, meşreplerine, mazilerine, dünya görüşlerine ve menfaatlerine göre yaklaşmışlardır. Buna bağlı olarak II. Abdülhamid’e karşı yürütmekte oldukları muhalif harekete İngiltere’nin desteğini sağlamak düşüncesindeki Jön Türkler, hürriyet ve demokrasi kahramanı olarak nitelendirdikleri İngilizleri desteklerken İngiliz karşıtı olan Alman yanlıları Boerleri desteklemişlerdir.

Satın Al


Künye

Kitabın Adı:

Transvaal Meselesi ve Osmanlı Devleti

Yayına Hazırlayan:
Said Olgun & Resul Babaoğlu
Dizi Adı:

Tarih: 274

Yayın Yılı:

2019

Sayfa:

159

Ebat:

13,5 x 21 cm.

Kağıt:

Enzo 70 gr.

Kapak:

Cevdet Mehmet Kösemen

Cilt/Kapak:

250 gr. Mat, Amerikan Bristol, 4 renk

ISBN/Barkod:

 978-605-2380-94-9

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ

BOER SAVAŞI VE OSMANLILAR

Güney Afrika'daki İlk Teşkilatlanmalar: Boerler ve Transvaal Cumhuriyeti

Çatışmanın Nedenleri

Boer Savaşı

Osmanlı Devleti Açısından Transvaal Savaşı

İngiliz Elçiliğine Sunulan Mektup

Transvaal Savaşı ve II. Abdülhamid

Osmanlı-İngiliz İttifakı Söylentileri ve Mısır Askerlerinin Güney Afrika'ya Sevk Edileceği Şayiası

Osmanlı Vatandaşlarının Korunması

Osmanlı Gönüllülerinin Güney Afrika'ya Gitme Teşebbüsleri

Silah Ticareti ve Savaşın Sona Ermesi

TRANSVAAL MESELESİ

Boerlerle Medeniyet – İngilizlerle İslamiyet

AFRİKÂ-YI CENÛBÎ MUHÂREBESİ

Malumat-ı Tarihiyye ve Muharebenin Esbabı

Ahval-i Coğrafya

Hutûtü'l-Harekât

Tarafeynin Kuvva-yı Harbiyesi

Harekât-ı Harbiye

Tarafeyn Kuvvetlerinin Vaz‘ ve Taksimi

Muharebenin Devr-i Evveli

Dundee Muharebesi

Elandslaagte Muharebesi

Glencoe Muharebesi

İkinci Elandslaagte Muharebesi

Devr-i Sâni

Natal Darü'l-Harbi

Garp Darü'l-Harbi

Belmont Muharebesi

Graspan Muharebesi

Modder Muharebesi

Springfontein Muharebesi

Cape Darü'l-Harbi

Natal Darü'l-Harbi

Colenso Muharebesi

Mülahazat

KAYNAKÇA

DİZİN