Türk Romanında Gayrimüslime Bakış (1900-1960)

Türk romanında 1900–1960 yılları arasında yayımlanan eserlerden seçilen örnekler yoluyla gayrimüslim karakterlerin ele alınışına odaklanan bu çalışma, aynı süreçte gayrimüslimler bağlamında öne çıkan siyasi, toplumsal ve ekonomik gelişmeleri de irdelemekte, böylelikle edebî ürünlerin tarihsel bağlam içerisinde anlamlandırılmasını amaçlamaktadır. Osmanlı İmparatorluğu’nun birçok alanda avantajlı konumda gösterilen gayrimüslim tebaası, Cumhuriyet’in ilan edilmesiyle birlikte azınlık statüsüne yerleştirilirken bu statünün hukuki zeminini oluşturan Lozan Antlaşması bu noktada dikkat çekici hâle gelir. Bu bakımdan bu çalışma, Antlaşma’nın imzalandığı 1923 yılını teorik olarak merkezine almaktadır. Çalışma, 1923 yılını hazırlayan süreçte ve Cumhuriyet dönemindeki iktidar değişimleriyle geçirilen 1960’a kadarki evrelerde öne çıkan gelişmeleri ve gayrimüslimler bakımından kırılma noktası niteliği taşıyan toplumsal olayları göz önüne alarak roman türündeki eserlerin, içerdiği gayrimüslim karakterler ve gayrimüslim kimliğine ilişkin söylemler üzerinden bu dönüşüm süreçlerinde nasıl reaksiyonlar gösterdiğini ortaya koyma gayreti taşımaktadır.

Satın Al


Künye

Kitabın Adı:

Türk Romanında Gayrimüslime Bakış (1900-1960)

Yayına Hazırlayan:
Naim Atabağsoy
Dizi Adı:

Tarih: 271

Yayın Yılı:

2019

Sayfa:

317

Ebat:

13,5 x 21 cm.

Kağıt:

Enzo 70 gr.

Kapak:

Cevdet Mehmet Kösemen

Cilt/Kapak:

250 gr. Mat, Amerikan Bristol, 4 renk

ISBN/Barkod:

 978-605-2380-90-1

İÇİNDEKİLER

KISALTMALAR

ÖNSÖZ

<pGİRİŞ

BİRİNCİ BÖLÜM CUMHURİYET'İN İLANINI HAZIRLAYAN SÜREÇTEKİ GELİŞMELERİN ROMANLARDAKİ BAĞLANTILARI

1900'den II. Meşrutiyet'in İlanına Doğru

Safvet Nezihi - Zavallı Necdet (1900)

Kısa Bir İyimserlik Dönemi: 1908-1912

Ahmed Midhat Efendi - Jön Türk (1910)

Önemli Bir Kırılma Noktası: Balkan Savaşları ve Sonraki Durum

Müfide Ferit Tek - Aydemir (1918)

Mustafa Kemal'in Sahneye Çıkışı: 1918'den Cumhuriyet'in İlanına Uzanan Süreç

Ömer Seyfettin - Efruz Bey (1919)

Müftüoğlu Ahmet Hikmet - Gönül Hanım (1920)

Ercüment Ekrem Talu - Kan ve İman (1922)

Halide Edip Adıvar - Ateşten Gömlek (1923)

İKİNCİ BÖLÜM TEK PARTİ DÖNEMİ'NDEKİ GELİŞMELERİN ROMANLARDAKİ BAĞLANTILARI

Cumhuriyet'in İlanından 1928 Anayasa Değişikliğine Uzanan Süreç

Hüseyin Rahmi Gürpınar - Efsuncu Baba (1924)

Peyami Safa - Mahşer (1924)

Peyami Safa - Sözde Kızlar (1925)

Mehmet Rauf - Yara (1927)

Refik Halid Karay - İstanbul'un Bir Yüzü (1927)

Yakup Kadri Karaosmanoğlu - Hüküm Gecesi (1927)

Yakup Kadri Karaosmanoğlu - Sodom ve Gomore (1928)

Aka Gündüz - Dikmen Yıldızı (1928)

Reşat Nuri Güntekin - Yeşil Gece (1928)

1928 Anayasa Değişikliğinden Atatürk'ün Ölümüne Uzanan Süreç

Turhan Tan - Gönülden Gönüle (1931)

Halide Edip Adıvar - Sinekli Bakkal (1935)

Sabahattin Ali - Kuyucaklı Yusuf (1937)

Mithat Cemal Kuntay - Üç İstanbul (1938)

Atatürk'ün Ölümünden Tek Parti İktidarı'nın Sonuna Kadarki Süreç

Sabahattin Ali - İçimizdeki Şeytan (1940)

Reşat Enis - Toprak Kokusu (1944)

Halikarnas Balıkçısı - Aganta Burina Burinata (1946)

Samiha Ayverdi - Mesihpaşa İmamı (1948)

Orhan Kemal - Baba Evi (1949)

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM DEMOKRAT PARTİ DÖNEMİ'NDEKİ GELİŞMELERİN ROMANLARDAKİ BAĞLANTILARI

6-7 Eylül 1955 Olayları'nı Hazırlayan Süreç

Attilâ İlhan - Sokaktaki Adam (1953)

Tarık Buğra - Siyah Kehribar (1955)

6-7 Eylül 1955 Olayları'ndan 1960 Darbesi'ne Uzanan Süreç

Kemal Tahir - Esir Şehrin İnsanları (1956)

Halide Edip Adıvar - Âkile Hanım Sokağı (1958)

Nihal Atsız - Z Vitamini (1959)

SONUÇ

SEÇİLMİŞ BİBLİYOGRAFYA

DİZİN