Müslümanlaş(tırıl)mış Rumlar: Bir Bellek Anlatısı

1919-1925 yılları arasında zorunlu göçe tabi tutulmasına rağmen Anadolu’da kalan, zamanla Müslümanlaş(tırıl)an Ortodoks Rumların anlatılarının izini sürüyor bu çalışma. Bu bağlamda göç kavramının bellek kavramı ile ilişkilendiği yerler öne çıkıyorken, bellek bir mücadele alanı olarak görev aldığını açıkça gösteriyor. Onlarca yıldır susmuş hikâyeler konuşmaya başlıyor.

İnsanlar neden göç eder? Göç edilir mi, ettirilir mi? Göçü yaşayan insanların, göçe dair duygu ve düşünceleri, anlatıları, tarihin aktardıklarıyla uzlaşır mı? Zorunlu göçe tabi tutulan bir halkın her bireyi göç eder mi? Kalanlar olur mu, olursa neler olur?

Bu çalışma, her iki ülkede karşılaştığım; geçmişin izini sürmemde yardımcı olan; gizli kalmış; farklı coğrafyaların aynı insanlarını anlatıyor.

Satın Al


Künye

Kitabın Adı:

Müslümanlaş(tırıl)mış Rumlar: Bir Bellek Anlatısı

Yazar:
Mert Kaya
Dizi Adı:

Tarih: 273

Yayın Yılı:

2019

Sayfa:

160

Ebat:

13,5 x 21 cm.

Kağıt:

Enzo 70 gr.

Kapak:

Cevdet Mehmet Kösemen

Cilt/Kapak:

250 gr. Mat, Amerikan Bristol, 4 renk

ISBN/Barkod:

 978-605-2380-93-2

İÇİNDEKİLER

TEŞEKKÜR

GİRİŞ

BİRİNCİ BÖLÜM

KURAMSAL VE TARİHSEL ÇERÇEVE

Kuramsal Çerçeve ve Yöntem

Tarihsel Anlatıya Dair

I. Dünya Savaşı Sonunda Osmanlı İmparatorluğu

1920'lere Kadar Süren Rum Faaliyetleri / Milli Uyanışları

Homojen Toplum Politikası: Azınlıkların Zorunlu Göçü

Ulus-Devletleşme Süreci

Anadolu Rum Kimliği

Göç

Göçün Tanımı

Lozan Anlaşması Gereği: "Mübadele" / "Ανταλλαγή"

Mübadil: Biraz Giden, Biraz Kalan

Bellek

Bellek Kavramı

Bellek Kavramına Farklı Yaklaşımlar

Bireysel Bellek ve Toplumsal Bellek

Tarih ve Bellek

Unutmak ve Hatırlamak

Asimilasyon Ve Kültürleşme

Asimilasyon ve Kültürleşme Kavramları

Asimilasyon ve Kültürleşme Kavramlarına Farklı Yaklaşımlar: Zorunlu-Gönüllü Asimilasyon

Türkleştirme/Müslümanlaştırma

İKİNCİ BÖLÜM

YÖNTEM

Metodolojide Yeni Bir Alan: Sözlü Tarih

Dile Gelmek

Sözlü Tarih

Bellek: Unutulanla/Unutturulanla Yüzleşme

Milli Uyanışa Karşı; Asimilasyon, Kültürleşme, Zorla Kültürleme

Alana Dair

Görüşmecilere Dair

Araştırmacının Muhasebesi

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ANALİZ

Hikâyeler: Hikâyelerini Benimle Paylaşanlara Dair (Çocuklar-Torunlar)

Bu Yakadan Yükselen Sesler

Karşı Yakadan Yükselen Sesler

Kimlikle Karşılaşmanın Hikâyesi

Mübadele'nin Hemen Öncesine ve Dönemine Dair: 1922-1924

Göç Politikası: Dış Göç-İç Göç

Bilinmeyene Yolculuk

Yeni Ülke – Yine Savaş

Mübadele Sonrası Yaşananlara Dair

Anadolu Topraklarının Öksüz Çocukları

Yeniden Başlamak İçin: Koparılmak

Önce Kadınlar ve Çocuklar

Yeni Bir Kimlik İnşası Üzerine

Alt Kimlik Olarak: Dönme Olmak

İstendiği Gibi Olma / Saklanma

"Sakın Söylemeyin!"

Mekân ve Bellek

Anadolu'da Kalmak

Yüzleşme veya Kabullen(me)me

Hatırlamak ve Hatırlatmak

Sorgulama Dönemi ve Tarih Bilinci

Geçmişle Hesaplaşma

SONUÇ

EK 1:GÖRÜŞMECİLERE DAİR BİLGİLER

KAYNAKÇA

DİZİN

Basından