Libra Yayıncılık ve Yayıncılık Ticaret A.Ş. 2009 Eylül ayında kurulmuştur. Üniversiteler Arası Kurul (ÜAK)'nın Ekim 2020 Dönemi Doçentlik başvuru Şartlarında belirttiği tanıma göre "Uluslararası Yayınevi" statüsünde bir yayınevidir. ÜAK söz konusu tanımı  şu şekilde yapmıştır. En az 4 yıl uluslarlarası düzeyde düzenli faaliyet yürüten, yayımladığı kitaplar Yükseköğretim Kurulunca tanınan sıralama kuruluşlarınca belirlenen dünyada ilk 500'e giren üniversite kütüphanelerinde kataloglanan ve aynı alanda farklı yazarlara ait en az 20 kitap yayımlamış olan yayınevi.

Yayınevimiz dokuz yıllık bir yayınevi olup 2020 Ekim ayına kadar 436 kitap yayınlamıştır. Yayınevimiz tarafından çıkarılan kitaplar ulusal ve uluslararası bilinen üniversite ve devlet kütüphanelerinin kataloglarında yer almaktadır. www.worldcat.org web sitesinde "Libra Kitap" veya "Libra Kitapçılık" anahtar kelimeleriyle tarama yapılması halinde kitaplarımızın hangi kütüphanelerde mevcut oldukları görülecektir.

Orjinal Belge için pdfTıklayınız.