Nursel Manav: Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nde "Devlet-Banker İlişkileri Çerçevesinde Baltazzi Ailesi" başlıklı teziyle yüksek lisans, "Mülkiye Tekaüd Sandığı: Kuruluşu ve Faaliyetleri (1880-1890)" teziyle de aynı üniversitede Yakınçağ Anabilim Dalı doktora eğitimini tamamlamıştır.

 

Yayınlanmış Kitapları: