Edip Bukarlı1986 Diyarbakır/Bismil doğumlu olan Edip Bukarlı, 2011 yılında Mersin Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih bölümünden mezun oldu. 2014 yılında Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim dalında başladığı Yüksek Lisans eğitimini “Mustafa Zihni’nin İslam’da Hilafet Adlı Eseri (Transkripsiyon ve Değerlendirme)” başlıklı teziyle tamamladı. Doktora derecesini 2014 yılında başladığı Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde “ Mustafa Zihni Paşa’nın Hayatı ve Siyasî Görüşleri” başlıklı tezle 2018 yılında tamamladı. Anadolu Üniversitesinde tamamladığı doktora tezi, 1706E369 nolu proje kapsamında Anadolu ve BAP komisyonu tarafından desteklenmiştir. Edip Bukarlı, siyasal ve toplumsal tarih gibi alanlarda akademik çalışmalarını sürdürmektedir.


Yayınlanmış Kitapları