Türk Rönesansı’nın Peşinde Bir Aydın: Ismayıl Hakkı Baltacıoğlu

Türk düşünce dünyasının önemli simalarından olan Ismayıl Hakkı Baltacıoğlu, fikirleri ve kişiliğiyle aykırı bir isim. İkinci Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e ülkenin siyasal, sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel değişim anlarının ilk elden tanığı. Türk rönesansın gerçekleştirilmesi için harcanan bir ömrün sahibi.

Polemikleriyle, zaman zaman çelişkileriyle gündeme gelse de üretkenliği, yenilikçi ve idealistliğiyle 20. yüzyılın düşünce dünyasının parlayan yıldızlarından biri oldu. Türk modernleşmesinin sancıları ve paradokslarını son derece canlı ve teferruatlı resmeden Baltacıoğlu, modern bir Türkiye özlemiyle her an hazır bir reçete sunarak okuyucularının karşısına çıktı.

Baltacıoğlu kimi yazar/araştırmacılar tarafından muhafazakâr, gerici, turancı, kimileri tarafındansa cumhuriyetçi, anarşist, komünist olarak nitelendirildi.

Bu çalışma onun hayatı ve düşüncelerini fikri-tarihi bağlamıyla ele almak ve onun zihin dünyasına ve/veya Türk düşünce tarihinin bir veçhesine ışık tutmak amacıyla kaleme alındı.


Satın Al

Künye

Kitabın Adı:

Türk Rönesansı’nın Peşinde Bir Aydın: Ismayıl Hakkı Baltacıoğlu

Yayına Hazırlayan:
Ömer Obuz
Dizi Adı:

Tarih: 269

Yayın Yılı:

2018

Sayfa:

408

Ebat:

13,5 x 21 cm.

Kağıt:

Enzo 70 gr.

Kapak:

Cevdet Mehmet Kösemen

Cilt/Kapak:

250 gr. Mat, Amerikan Bristol, 4 renk

ISBN/Barkod:

 978-605-2380-89-5

İÇİNDEKİLER

KISALTMALAR

ÖNSÖZ

<pTEŞEKKÜR

SUNUŞ

BİRİNCİ KISIM İSTİBDATTAN İHTİLALE, İHTİLALDEN DEVRİME: ÇALKANTILI BİR YAŞAM

Doğumu, Çocukluğu ve Ailesi

Eğitim Hayatı

İlkmektep Öğrenciliği

İdadi Öğrenciliği

Darülfünun Öğrenciliği

Çalışma Hayatı

Çeşitli Kurumlardaki Kâtiplikleri

Eğitim Camiasında Bir Nefer

Darülmuallimin Görevi ve Avrupa Seyahati

Darülmuallimin'de Ders Nazırlığı

Şemsülmekâtip'de Ders Nazırlığı

Darülmuallimat'ta

Tedrisat-ı Taliye Müdürlüğü

Tedrisat-ı Aliye Müdürlüğü

Heyet-i Teftişiye Müdürlüğü

Darülfünun'da

Gazi Terbiye Enstitüsü'nde

Hüzünlü Vedadan Umutlu Başlangıca: Darülfünun Reformu ve Yeni Adam'ın Doğuşu

Siyasi Hayatı

İKİNCİ KISIM YENİ DEVLETİN KURULUŞUNU VE SİYASİ HAYATI BALTACIOĞLU'NDAN OKUMAK

"Ruhun Muazzam Hamlesi": Milli Mücadele

Cumhuriyet'in İlanı ve Yeni Türk Devleti'nin Yapılanması

Kemalizm'in İnşa Edilmesi

Baltacıoğlu'nun Kemalizm'e Yaklaşımı

Cumhuriyetçilik

Milliyetçilik

Halkçılık

Devletçilik

Laiklik

Devrimcilik

1950'lerden Sonra Kemalizm'e Bakışı 136 Rejimler ve Partiler

Komünizm

Faşizm

Demokrasi

  • Eşitlik
  • Hürriyet
  • Parti

Cumhuriyet Halk Partisi'ne Bakışı

Demokrat Parti'ye Bakışı

Çok Partili Hayat

Seçimler

ÜÇÜNCÜ KISIM TOPLUMSAL VE KÜLTÜREL MODERNLİK

Baltacıoğlu'nun Yol İzleri: "İnkılâba Gönüllü", "Geleneğe Vefalı", "Muhafazakârlığa Düşman"

Modern Olmanın Koşulu: Kültür - Medeniyet Ayrımı

Türk Rönesansı'na Doğru: Öneri ve Beklenti

Din

Dil

Sanat

Toplumsal Kalkınmanın Kritik Eşiği: "Türkler Çoğalın!"

Muktedir Devlet, Muteber Millet: Baltacıoğlu'nun Kare Ası

Tiyatro

Sinema

Edebiyat

Radyo

Kadının Modernleşmesinde "Erkeksi Denge"

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM EĞİTİMDE MODERNLİK

İkinci Meşrutiyet'ten Cumhuriyet'e Eğitim: "Terbiyede İnkılâp" Yahut "Pedagojide İhtilal"

Eğitimin Sistemleştirilmesi: "İçtimai Mektep"

Baltacıoğlu'nun Gözünden Eğitim Basamakları, Eğitimci ve Eğitim Türleri

İlkokuldan Üniversiteye Görev ve İşleyişler

Öğretmen

Eğitim Türleri

Din - Ahlak

Sanat - Meslek

Tarih - Coğrafya

Cinsel Terbiye

Cumhuriyet Devrinin Devrim Kurumları: Köy Enstitüleri ve Halkevleri

Baltacıoğlu'nun "İdeal Köy"ü

Köy Enstitüleri

Halk Terbiyesi

Halkevleri

SONUÇ

KAYNAKÇA

DİZİN