Taner Gökdemir

Taner Gökdemir 1983 Artvin/Borçka doğumlu. İlk ve orta öğrenimini Artvin'de tamamladı. Atatürk Üniversitesi Tarih Bölümü'nden Lisans (2005) Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı’nda Yüksek Lisans (2018) derecelerini aldı. İstanbul Üniversitesi Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı’nda doktora öğrenimini sürdüren Gökdemir, aynı zamanda 2010 Eylül ayından beri TC. Cumhurbaşkanlığına bağlı Osmanlı Arşivi’nde çalışmaktadır. Akademik ilgi alanları Osmanlı-Rus ilişkileri, Kafkasya, Kimlik ve Sınır çalışmalarıdır.

 

Yayınlanmış Kitapları: