Hamdi Özdiş

Ankara’da doğdu. 1990’da Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümü’ne girdi. 1993’te bir dönemliğine “misafir” öğrenci olarak Viyana Üniversitesi’nde bulundu. Viyana Üniversitesi’ne olan “tutkusu” yüzünden biraz gecikmeli olarak Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümü’nde önce 2004’te Osmanlı mizah basını üzerine yüksek lisans tezini ve akabinde 2008’de “Taşrada İktidar Mücadelesi: II. Abdülhamid Dönemi’nde Trabzon Vilayeti’nde Eşraf, Siyaset ve Devlet (1876-1909)” başlıklı tezini tamamlayarak doktora derecesini aldı. Bir dönem Kıbrıs Lefke Avrupa Üniversitesi’nde Osmanlı Tarihi, Tarih Metodolojisi ve İnkılâp Tarihi gibi dersleri verdi. Kıbrıs’ın ‘havasına’ alışamadığından çok sevdiği öğrencilerinden ayrılmak zorunda kaldı. 2008-2012 yılları arasında Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü, ODTÜ ve Bilkent Üniversitesi’nde İnkılâp Tarihi ve Modern Türkiye Tarihi derslerini yarı zamanlı Öğretim Görevlisi olarak verdi. 2012 yılından itibaren Düzce Üniversitesi Tarih Bölümü’nde Öğretim Üyesi olarak akademik çalışmalarına devam etmektedir.


Yayınlanmış Kitapları