Zenginlikten İflasa - Mustafa Reşid Paşa’nın Sarrafı Cezayirlioğlu Mıgırdiç

Osmanlı mali tarihi pek çok sima ile doludur. Devletin kurumlarında görev alan paşalardan sarraf ve bankerlere kadar çok sayıda isim vardır. Kuşkusuz bunların pek çoğu mali tarihe damga vurmuş, kararlarda etkili olmuştur. Kişilerin yanında aynı zamanda 19. yüzyıl, getirilen yenilikler nedeniyle mali tarih açısından kritiktir. O nedenle 19. yüzyılın mali aktörleri ayrı bir öneme sahiptir. Bu simalardan biri Tanzimat’ın mimarı Mustafa Reşid Paşa’nın sarrafı Mıgırdiç Amira Cezayirlioğlu’dur. Kısa sürede önemli sarraflar arasına girmeyi başaran Cezayirlioğlu, aynı hızla tüm servetini kaybetmiştir. Cezayirlioğlu’nun mal varlığına el konulma nedeni tartışma konusu olarak kalmıştır. Bu çalışma sarrafın mal varlığına el konulma sebebini ortaya koyarak, araştırmaları nedenden farklı noktaya çekme hedefiyle yapıldı. Bu nedenle yaşanan ilginç olaylar, bu olaylar rol oynayan isimler, soruşturma ve incelemeler araştırıldı. Cezayirlioğlu Amira Mıgırdiç’in meslekten çıkarılıp mal varlığına el konulması sürecini ele alması çalışmanın ana dayanak noktasıdır.

Satın Al

 


Künye

Kitabın Adı:

Zenginlikten İflasa - Mustafa Reşid Paşa’nın Sarrafı Cezayirlioğlu Mıgırdiç

Yazar:
Nursel Manav
Dizi Adı:

Tarih: 268

Yayın Yılı:

2019

Sayfa:

276

Ebat:

13.5 x 21 cm.

Kağıt:

Enzo 70 gr.

Kapak:

Cevdet Mehmet Kösemen

Cilt/Kapak:

250 gr. Mat, Amerikan Bristol, 4 renk

ISBN/Barkod:

 978-605-2380-88-8

İÇİNDEKİLER

TABLOLAR

KISALTMALAR

ÖNSÖZ

GİRİŞ

16. YÜZYILDAN 19. YÜZYILA KADAR SARRAFLAR VE OSMANLI MALİYESİNDEKİ ROLLERİ

Mali Sistemde Sarrafların Konumu

Sürgün, İdam ve Müsadere

Amiralık

BİRİNCİ BÖLÜM

MIGIRDİÇ CEZAYİRLİOĞLU'NUN HAYATI, SARRAFLIĞA BAŞLAMASI, BURSA'YA SÜRÜLMESİ, SARRAFLIĞA YENİDEN DÖNÜŞÜ VE EKONOMİK GİRİŞİMLERİ

Üç Nesil Sarraf Ailesi

Sarraflığa Başlaması

Cezayirlioğlu Amira Mıgırdiç ve Mustafa Reşid Paşa

Mıgırdiç ve Anadolu Kumpanyası

Bursa'ya Sürülmesi

Ekonomik Girişimleri

İKİNCİ BÖLÜM

MIGIRDİÇ'İN HIZLI YÜKSELİŞİ, İLTİZAM VE GÜMRÜK İHALELERİNİ ALMASI

Sürgünden Sonra Sarraflığa Dönüşü: İltizam İhaleleri

İpek Öşrü ve Rakiplerin Ortaya Çıkışı

Gümrük Gelirleri

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

MIGIRDİÇ'İN HIZLI DÜŞÜŞÜ, İHALELERİN FESHİ, HAPSEDİLMESİ VE MAL VARLIĞINA EL KONULMASI

Gözden Düşüşü

İhalelerin Feshi, Mıgırdiç'in Hapsedilmesi ve Mal Varlığına El Konulması

Hesaplarının İncelenmesi

Mıgırdiç'in Hapisten Çıkışı, Ev Hapsi

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

MAL VARLIĞININ SATIŞI, ALACAKLARININ TAHSİLİ, BORÇLARININ ÖDENMESİ

Mal Varlığı ve Eşyalarının Satışı

Alacaklarının Tahsili

Borçlarının Ödenmesi

Yeniköy'deki Muhteşem Yalısı

BEŞİNCİ BÖLÜM

MIGIRDİÇ'İN EV HAPSİNDEN ÇIKIŞI, TATBİK MÜHRÜ, İNGİLTERE'YE GİDİŞİ, ÖLÜMÜ VE ABLASI MARİTSE'NİN MÜCADELESİ

Mıgırdiç'in Ev Hapsinden Çıkarılması

Tatbik Mührü

Mıgırdiç'in İngiltere'ye Gidişi, Hesaplarının Yeniden İncelenmesi ve Ölümü

Ablası Maritse'nin Mücadelesi

SONUÇ

EKLER

KAYNAKÇA

DİZİN

Basından