1981 yılında Kastamonu'da doğdu. Kastamonu'da bir Ermeni Okulu bulunmadığından dolayı, Ermeni dilini öğrenebilmesi amacıyla, babasının isteği üzerine, 1986 yılında ailesiyle birlikte İstanbul'a taşındı.

İlkokul eğitimini Topkapı’da bulunan Levon Vartuhyan Ermeni İlkokulu’nda, orta ve lise öğrenimini ise Samatya'da bulunan Sahakyan Nunyan Ermeni Lisesi’nde tamamladı. 1998 yılında İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü’ne girdi. Lisans eğitimi sırasında aynı zamanda 3 yıl boyunca Agos Gazetesi'nde çalıştı. 2004 yılında İstanbul Üniversitesi’nde Felsefe Grubu Öğretmenliği alanında tezsiz yüksek lisans programını tamamladı. Ardından bir yıl Surp Haç Tıbrevank Ermeni Lisesi'nde Rehber Öğretmen olarak görev yaptı. 2005 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde yüksek lisans programına başladı. Türkiye'de yaşayan azınlıklarda (Rumlar, Ermeniler ve Yahudiler) ruh sağlığı bozukluklarını incelediği yüksek lisans tezini 2007 yılında tamamlayarak mezun oldu. 2008 yılında Sahakyan Nunyan Ermeni Lisesi’nde Rehber öğretmen olarak bir yıl görev yaptı. 2010 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak başladı. Aynı zamanda doktora öğrencisi olarak devam ettiği Sosyoloji Bölümünde “Türkiye’deki Ermeni Okullarının Ermeni Öğrencilerin Etnik Kimlik Oluşumuna Olan Etkisi” üzerine olan doktora tezini 2017 yılında tamamlayarak mezun oldu. Kasım 2018 tarihinden bu yana Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde görev yapmaktadır.

Yayınlanmış Kitapları