Mutlu Özgen1977 Yılında Ankara’da doğdu. Ailesi Tokatlı olan Özgen, ilk Orta öğrenimini doğduğu şehirde tamamladı. Hacettepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halk Bilimi Anabilim dalından “Halk bilimi açısından Tokat Latifoğlu Konağı” isimli Lisans teziyle, aynı ana bilim dalından “Tokat Kentinin Ticaret Mekanları, 19. ve 20. Yüzyılda Meydan Semti” konulu Yüksek Lisans teziyle mezun olan Özgen; Yeditepe Üniversitesi Antropoloji Bölümündeki doktora eğitimini, Tokat Zile’de yaşayan “Anşa Bacılı Beydili Sıraç Türkmenlerinin Halk Kültürü ve Halk Hayatını” konu edinen çalışmasıyla tamamladı. Tokat kenti başta olmak üzere, pek çok Anadolu kentinde halk kültürü üzerine alan araştırmaları yapan Özgen’in Halkbilimi ve Antropoloji başta olmak üzere, Geleneksel Türk Konut Mimarisi ve Osmanlı Kent Yaşamı üzerine ulusal ve uluslararası dergilerde yayımlanmış çalışmaları, uluslarası konferanslarda sunulmuş bildirileri ile “Şehr-i Meydan Tokat” (2017) isimli kitabı bulunmaktadır.

Anşa Bacılı Beydili Sıraç Türkmenlerinin Halk Kültürü ve Halk Hayatını konu edinen, Yönetmenliğini TRT İç Yapımlardan Gülşan Saru’nun yaptığı, 2016 Yapımı “SIRAÇ” Belgeseline danışmanlık yapmıştır.

Yayınlanmış Kitapları