Temuçin Faik Ertan

Prof. Dr. Temuçin Faik Ertan, ilk, orta ve lise öğrenimini Adana-Ceyhan’da tamamladı. Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümü’nde lisans, aynı üniversitenin Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü’nde yüksek lisans ve doktora yaptı. 2005 yılına kadar Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü’nde öğretim üyesi olarak çalıştı. 2005 yılında Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü’ne Profesör kadrosuyla geçen Ertan, 2007 yılında aynı Enstitünün müdürlüğüne atandı. Başkent Meslek Yüksekokulu, Beypazarı Meslek Yüksekokulu ve Ayaş Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu üyeliğini yapan Temuçin Ertan, Genelkurmay Başkanlığı ATASE ATAREM Yürütme Kurulu üyesi olarak da ilgili kuruma katkı sağlamaktadır.

2014 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni, 2016 yılında Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünü tamamlayarak mezun olan Temuçin Ertan, 75 yüksek lisans ve doktora tezi yönetti. Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Türk Devrimi, Kemalizm ve Atatürk İlkeleri ile ilgili çok sayıda kitap ve makale yazdı, bildiri sundu, konferans verdi.

Prof. Dr. Temuçin Ertan, halen Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Müdürlüğü görevini yürütmektedir.

Yayınlanmış Kitapları