Musa Gümüş

Dr. Öğr. Üyesi Musa Gümüş 1979 yılında Ordu/Akkuş'ta doğdu. İlk, orta ve Liseyi Ankara'da bitirdi. 2000 yılında Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih bölümünü kazanarak 4 yıl tarih tahsil etti. 2004 yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı Yakınçağ Tarihi Bilim dalını kazanarak üç yıl yüksek Lisans tarih tahsili gördü. 2007 yılında da yüksek lisansını 1848 İhtilâlleri Sonrasında Osmanlı Devleti’ne Sığınan Leh ve Macar Mültecileri’nin Osmanlı Modernleşmesine Etkileri teziyle tamamlayıp tarih uzmanı unvanını aldı. Aynı yıl Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı Yakınçağ Tarihi Bilim dalı doktora programına girdi. Doktora eğitimi sırasında, 2009 yılında Muş Alparslan Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih bölümüne Araştırma Görevlisi olarak atandı. Doktora öğretimini Sultan II. Abdülhamid’in Mısır Politikası adlı teziyle 2013 yılında tamamladı. 2014 yılı şubat ayında Muş Alparslan Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih bölümüne Yrd. Doç. Dr. olarak atandı. 2016 yılında da aynı unvanla Adnan Menderes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih bölümüne atandı.

Musa Gümüş, çalışmalarını Osmanlı son dönemi de için alan Yakınçağ Tarihi alanında yoğunlaştırmıştır. Özellikle 19. Asır Osmanlı tarihi, Türk Modernleşmesi, Mülteciler Meselesi, Türk Düşünce tarihi ve Osmanlı kurumları tarihi konularında yoğunluktadır. Bu alanlara dair makale, bildiri ve kitap bölümü gibi çalışmaları vardır. Musa GÜMÜŞ, akademik araştırmalarda kullanabilecek derecede İngilizce bilmektedir. Ayrıca Osmanlı Türkçesi belgeler ve yazı tiplerine dair gerek üniversite içi ve üniversite dışında dersler vermiştir. Musa GÜMÜŞ evli ve üç çocuk babasıdır. Adnan Menderes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Dr. Öğr. Üyesi unvanıyla çalışmalarına devam etmektedir.


Yayınlanmış Kitapları