Fakirlik

Fakirlik kitabında Orhon yazıtları, Kutadgu Bilig, menakıpnameler, Anadolu masalları, Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi, Bektaşi geleneği, divan edebiyatı, Anadolu ağızları, atasözleri, aşık tarzı şiir geleneğindeki züğürt destanları, mizah gazeteleri, rüya tabirnameleri, Ömer Seyfettin’in hikayeleri gibi kültürümüzün temel kaynakları ele alınarak yoksulluk olgusunun ne şekilde anlaşıldığı incelenmiştir. Tasavvuf; fakirliği makbul bir hayat tarzı olarak göstermiş, bir hırka bir lokmanın yeterli olduğunu telkin etmiş, maddi fakirliği maddi zenginliğe tercih etmiş, maddi fakirliğin manevi zenginliğe zemin olduğunu söylemiştir. Modern hayata ayak uyduramayanlar da modern yaşamı ruhsuz bulmuş, ruh fakirliği olarak tanımlamış ve zengin insanları kınamışlardır. Gerçek hayatta ise yoksulluk ele güne açık edilmeyip dikkatle seçilen sözlerle ve sosyal kaygılarla üstü örtülmüştür. Fakirlik hakkında vatandaşın ilk ve son sözü “Fakirliğin gözü kör olsun” olmuştur.

Satın Al

 

Künye

Kitabın Adı:

Fakirlik

Yazar:
Emine Gürsoy Naskali
Dizi Adı:

Kültür İncelemeleri: 26

Yayın Yılı:

2019

Sayfa:

576

Ebat:

13,5 x 21 cm.

Kağıt:

Enzo 70 gr.

Kapak:

Cevdet Mehmet Kösemen

Cilt/Kapak:

250 gr. Mat, Amerikan Bristol, 4 renk

ISBN/Barkod:

 978-605-7884-11-4

İÇİNDEKİLER

Giriş

Tarihî Dönemlerde Fakirlik

Fakirliğin Eski Türk Yaşamına Yansıması

Aslı Çandarlı Şahin

Orhun Yazıtları'nda Fakirlik

Hülya Savran

Edebiyat Metinlerinde Fakirlik

"Uryan Geldik Uryan Gideriz": Menakıpnamelere Göre Fakirlik

Gülten Küçükbasmacı

Kutadgu Bilig'de Fakirlik İle İlgili Beyitler

Züleyha Hande Akata - Ceren Selvi

Anadolu Masallarında Fakirlik ve Zenginlik Motifleri

Seval Kasımoğlu

Âşık Tarzı Şiir Geleneğinde Züğürt / Fakir Destanları

Ahmet Özgür Güvenç

Sivaslı Âşıkların Şiirlerinde Sosyal Bir Olgu Olarak Yoksulluk

Serhat Sabri Yılmaz - Derya Ersöz

Klasik Türk Şiirinde Fakir ve Fakirlik

Derya Mantu - Funda Özdemir

Geçim Derdinin Yeni Köroğlu Adlı Mizah Gazetesine Yansıması

Aydan Ener Su

Ömer Seyfettin'in Yazın Dünyasında Fakirlik ve İdealizm

Hasan İlkay Al

Sebahattin Ali ve Orhan Veli'nin Mektuplarında Yoksulluğun İzleri

Koray Üstün

Fakir Dostu Bir Halk Kahramanı: Alim Azamatoğlu

Mehmet Aça

Öykünün Aynasına Yansıyan Yoksulluk Hâlleri: Yoksulluk İçimizde

Sibel Bulut

Dile Yansımalar

Fakir ve Yoksul Kelimeleri Üzerine

Serap Ekşioğlu

Derleme Sözlüğü'nde Fakirliğin / Yoksulluğun Söz Varlığı

Bahadır Güneş

Evliyâ Çelebi'nin Fakirleri: 'Fakir' Kelimesinin Seyahatnâme'deki Anlam Alanları

Şermin Kalafat

Bektaşilik Geleneğinde Fakirlik İle İlgili Terimler ve Bu Terimlerin Divan Şiirine Yansıması

Sedat Kardaş

Münâzara-i Dervîş ü Ganî Örneğinde "Zenginin Gözünden Fakirlik"

Burhan Can

Yoksulluk Semantik Olarak Nasıl Örtülür? ("Peynir Kullanmamak" ve "Et Sevmemek" Örnekleri Üzerinden Bir Yorumlama)

Ayşe İlker

Türk Atasözlerinde Yoksulluk ve Yoksul

Ferdi Güzel

Fakirlik Konulu Atasözleri

Mesut Sönmez

Tabirü'l Menamat'ta Fakirlik Belirtisi Olan Rüyalar

Fatma Sibel Bayraktar

Ozan Nihat'ın Şiirlerinde Fakirlik

Sevtap Yazar

DİZİN