Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Kadın Eğitiminde Biçki Dikişin Yeri (1908-1952)

Geleneksel işbölümünde “kadın işi” olarak kabul gören ve “ev içi eğitim”in bir parçası olan biçki dikiş uğraşı, Osmanlı’nın son yıllarından başlayarak 1950’lere kadar dönemin toplumsal, iktisadî ve militarist politikalarına kadınların dâhil edilebilmesi noktasında bir araç olarak kullanıldı. Osmanlı’da kadınların işgücüne dâhil edilmesi, iktisadî politikalara katkı sağlaması, savaş şartlarında geçimini sağlayabilmesi ve vatan hizmetini ifa edebilmesi amacıyla biçki dikişe başvuruldu. Cumhuriyet’in ilk yıllarında ise ulus devletin inşasında kadınlardan beklenen sorumluluk alanlarının desteklenmesi için biçki-dikiş eğitimi teşvik edildi. Farklı dönemlerde farklı beklentileri karşılamak amaçlansa da temelde ki maksat iktidarla uyumlu bir kadın profili yaratmaktı. Bu çalışmada, II. Meşrutiyet’in ilanından Halkevlerinin tasfiye edilmesi (1908-1952) sürecine kadar kadınların biçki ve dikiş eğitimine sevk edilmesinin arkasındaki siyasi, iktisadi ve toplumsal nedenler incelenmiştir.

Satın Al

Künye

Kitabın Adı:

Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Kadın Eğitiminde Biçki Dikişin Yeri (1908-1952)

Yazar:
Mine Demir
Dizi Adı:

Tarih: 291

Yayın Yılı:

2019

Sayfa:

412

Ebat:

13.5 x 21 cm.

Kağıt:

Enzo 70 gr.

Kapak:

Cevdet Mehmet Kösemen

Cilt/Kapak:

250 gr. Mat, Amerikan Bristol, 4 renk

ISBN/Barkod:

 978-605-7884-12-1

İÇİNDEKİLER

KISALTMALAR

TABLOLAR LİSTESİ

RESİMLER LİSTESİ

ŞEKİLLER LİSTESİ

GİRİŞ

BİRİNCİ BÖLÜM

OSMANLI DÖNEMİNDE DEĞİŞEN KADIN KİMLİĞİ VE YAŞANAN DEĞİŞİME BİÇKİ DİKİŞİN ETKİSİ

Değişen Ekonomik ve Sosyal Şartlar Doğrultusunda Kadınların Biçki Dikişe Yönlendirilme Nedenleri

Sanayi Devriminin Şekillendirdiği Üretim Şartları ve Yeni Teknolojilerin Etkisi: Dikiş Makinesi

Tanzimat'ın Yarattığı Yeni Yaşam Tarzı ve İstanbul Kadınının Modayı Takip Etme Çabası

Millî İktisat Politikasının Etkisi ve Kadın İşleri

Savaşlarının Ortaya Çıkardığı Yeni Durum ve Militarist Anlayış

Osmanlı Kadınının Meslek Tercihi Olarak Biçki Dikiş

Osmanlı Devleti'nde Kız Okullarında Biçki Dikişin Yeri

Örgün Eğitim Kurumlarında Biçki Dikiş Eğitimi

Yaygın Eğitim Kurumlarında Biçki Dikiş Eğitimi

Osmanlı Kadın Hareketinin Faaliyet Alanı Olarak Biçki Dikiş

Osmanlı Kadın Dergilerindeki Biçki Dikiş Konulu Yazılar ve Yorumlar

Osmanlı Kadın Dergilerinde Gösterilen Biçki Dikiş Tekniklerinin Günün Modasına Tesiri

Osmanlı Kadın Derneklerinin Faaliyetlerinden Biçki Dikiş

Savaş Şartlarının Belirlediği Ortamda Osmanlı Kadın Dernekleri ve Biçki Dikiş

Kadın Derneklerinin Millî İktisat Politikasına Bakışı ve Biçki Dikiş

İKİNCİ BÖLÜM

BİÇKİ DİKİŞ EĞİTİMİNİN KURUMSALLAŞMASINDA ÖNEMLİ BİR KURUM: TÜRK KADINLARI BİÇKİ YURDU

Osmanlı'da Biçki Dikiş Eğitimine Yön Veren Bir Kurs: Türk Kadınları Biçki Yurdu

Türk Kadınların Biçki Yurdu'nun Kuruluşu ve Geçirdiği Aşamalar

Yurdun Kuruluşu ve Kurucusu Behire Hakkı Hanım

Türk Kadınları Biçki Yurdu'nun Kurumsal Yapısı ve Öğrenci Profili

Türk Kadınları Biçki Yurdu'nun Kayıt Şartları, Öğrenci Sayıları ve Eğitim Şubeleri (1913-1926)

Türk Kadınları Biçki Yurdu'nun Müfredat Programları ve Kullanılan Metotlar

Yurdun Biçki Metodu: Le-davez Biçki Dikiş Kuralları

Yurdun İmtihanları, Beratlar ve Diplomalar

Türk Kadınları Biçki Yurdu Külliyatı

Biçki Nazariyat ve Kavâidini

Türk Kadınları Biçki Yurdu Müzesi

Türk Kadınları Biçki Yurdu'nun Sergileri

Türk Kadınları Biçki Yurdu'nun Mezunları

Biçki Yurdu Mezuneleri Cemiyeti

Türk Kadınları Biçki Yurdu'nun Şubeleri

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

CUMHURİYET DÖNEMİNDE BİÇKİ DİKİŞ EĞİTİMİNDE YENİDEN YAPILANMA VE CUMHURİYET KADINI

Cumhuriyet Döneminde Kadınlara Yönelik Toplumsal Politikalar İçinde Biçki Dikişin Yeri

Ulus Devletin İnşasında Kadına Biçilen Rol: İdare-i Beytiye

Millî İktisat ve Tasarrufa Giden Yolda Biçki Dikişin Yeri

Cumhuriyet'in Münevver Kızlarının Uğraş Alanı Olarak Biçki Dikiş

Kadın Kimliğindeki Değişimin Modaya Yansıması

Cumhuriyet Döneminde Mesleki ve Teknik Eğitim Kurumlarında Biçki Dikiş Eğitimi

Örgün Eğitim Kurumlarında Biçki Dikiş Eğitimi

Kız Sanat Okulları

Kız Enstitüleri

Kız Teknik Öğretmen Okulu

Olgunlaşma Enstitüleri

İstanbul Erkek Terzilik Mektebi

İstanbul Terzilik ve Kürkçülük Okulu

Yaygın Eğitim Kurumlarında Biçki Dikiş Eğitimi

Akşam Kız Sanat Okulları

Seyyar ve Geçici Köy Kursları (Gezici Köy Kadınları Biçki Dikiş Kursları)

Özel Biçki ve Dikiş Yurtları

Halk Evlerinde Biçki Dikiş Kursları

SONUÇ

EKLER

KAYNAKÇA

DİZİN