Son Dönem Osmanlı Yemek Kültüründe Ermeni Mutfağının Katkısı: Ermeni Harfli Türkçe Yemek Kitapları

İnsanın hayatı yemek ve içmekle kayim oldığı için, yemek pişirmeyi öyrenmek her kes için büyük bir saadet dir. İnsan yiyib içdiyi gıdayı görmeli ve emin olarak yemelidir. Yemek, içmek, yalınız mideyi doldurmak demek deyildir; hayatı beslemek için yenilen yemekler kesemizi boşaltıb midemizi doldurmamalı, bil akis az masrafla ve kolay bir suretle meydana getirilib hayatımıza faideli olmalı dır. Hayatı beslemek için yemek içmek, yemek içmegden maksad da gıda almak dır.Şu halde en evvel gıdanın ne olduğını bilmek öyrenmeg liazım dır.” Vağinag Pürad (Mükemmel Yemek Kitabı önsözünden alıntı) Bu çalışma Ermeni harfleri ile Türkçe yazılan ve bugüne kadar ortaya çıkarılmış yedi adet yemek kitabının fihristlerini inceleyerek birbirlerinden ne ölçüde etkilendiklerini göstermeyi amaçlamaktadır. Ermeni harfli Türkçe yemek kitapları bibliyografyası oluşturduktan sonra, bu kitaplarda yer alan yemek tariflerinin yabancı mutfaklarla olan etkileşimini göstermeyi hedeflemiştir. Gelecek çalışmalara kaynak olabilmesi adına bu kitapların fihristleri ve önsözlerinin çevirilerine yer verilmiştir.

Satın Al

Künye

Kitabın Adı:

Son Dönem Osmanlı Yemek Kültüründe Ermeni Mutfağının Katkısı: Ermeni Harfli Türkçe Yemek Kitapları

Yazar:
Sidar Ergen
Dizi Adı:

Kültür İncelemeleri: 28

Yayın Yılı:

2019

Sayfa:

216

Ebat:

13,5 x 21 cm.

Kağıt:

Enzo 70 gr.

Kapak:

Cevdet Mehmet Kösemen

Cilt/Kapak:

250 gr. Mat, Amerikan Bristol, 4 renk

ISBN/Barkod:

 978-605-7884-22-0

İÇİNDEKİLER

TEŞEKKÜR

Ermeni Harfleriyle Türkçe Yazımı

Ermeni Harfli Türkçe Yazımının Boyutları

1915 Öncesi Osmanlı Ermenilerinin Kültür Hayatına Etkileri

1915 ve Etkileri

Ermeni Harfli Türkçe Yayınların Osmanlı Kültür Tarihine Etkisi

Türkçenin Ermenice Harflerle Yazımı

Karamanlılar ve Karamanlıca Üzerine

Yemek Kitapları Üzerine

Yemek Kitapları ve Sosyokültürel Tarih Üzerindeki Etkileri

Yemek Kitapları Basımı ve Etkileri

Yemek Kitaplarının Milli Mutfak Oluşturma Sürecindeki Yeri

Kültürel Farklılıklar Bağlamında Yemek Kültürü

Yemek ve Kimlik İlişkisi: "You are What You Eat"

Arap Harfli Türkçe Yazma ve Basma Yemek Kitapları

Türkiye'de basılmış ilk yemek kitabı: Melceü't-Tabbâhîn

Melceü't-Tabbâhîn Sonrası Basılmış Yemek Kitapları

Diğer Önemli Kitaplar

Ermeni Harfli Türkçe Yemek Kitapları

Yeni Yemek Kitabı ve Hamur İşleri / Şimdiki Usuller ve Meşhur Aşçıların Kullandıkları Tertipler Üzerine (1871)

Miftahü't-tabbahin (Aşçıların Anahtarı) (1876)

Miftahü't-tabbahin Önsözü

İlaveli Yeni Yemek Kitabı / Alaturka ve Alafranga / Aşçılara ve Ev Kadınlarına Mahsustur (1889)

Tabii Taamlar / Hayat ve Sıhhat İçin Nedir, Niye Hazırlamalı / Nasıl Yemeli (1901)

Tabii Taamlar. Hayat ve sıhhat için neyi nice hazırlamalı nasıl yemeli Önsözü

İlaveli Yemek Kitabı / Alaturka ve Alafranga / Aşçılara ve ev kadınlarına mahsustur (1907)

Mükemmel Yemek Kitabı (1926)

Mükemmel Yemek Kitabı Önsözü

Ermeni Harfli Türkçe Yemek Kitaplar ile Arap Harfli Türkçe Yemek Kitaplarını İlişkilendirme

Arap Harfli Türkçe ve Ermeni Harfli Türkçe Yemek Kitapları Kronolojisi

Ermeni Harfli Yemek Kitapları Fihristleri Üzerinden İnceleme

Osmanlı / Türk Mutfak Kültürü

SONUÇ

EKLER

KAYNAKÇA

DİZİN