1835 Tarihli Siverek Nüfus Defteri - I (Şehir ve Dağbaşı Nahiyeleri)

İnsanoğlu nereden geldiğini, köklerinin nereye dayandığını ve atalarının kimler olduğunu merak eder ve bu soruların cevaplarını bilmek ister. İnsanoğlunun bu merakı tarih bilincinin oluşmasında önemlidir. Geçmişte birçok ilim adamı tarih bilincinin önemi üzerinde durarak, geçmişlerini bilmeyenlerin geleceklerini inşa edemeyeceklerini ve tarihi bilmeyen bir milletin başka milletler tarafından yönetilebileceklerini söylemiştir. Bu yüzden insanoğlu geçmişini bilmelidir ya da en azından merak etmelidir. Bu çalışmada kendi köyümüzü bulmak ümidiyle Siverek’te 1835 yılında yapılan nüfus sayımı ele alınmıştır. Bu sayım muhtemelen bölgede ilk defa yapılan nüfus sayımıdır. Kendi köyümüzü bulamamakla birlikte bu nüfus sayımı sayesinde birçok Sivereklinin geçmişi ile ilgili bilgiler tespit edilmiştir. Elinizdeki bu kitapta, nüfus sayımının tüm verilerini günümüz harflerine aktararak, o yıllarda Siverek’te kimlerin yaşadığı, Şehr ve Dağbaşı nahiyelerinde hangi köylerin var olduğu ortaya konulmaya çalışılmıştır. Ayrıca bu kitap, bölgedeki hane reislerini, erkek çocukları, meslekleri, yaşları ve bazı fizikî özellikleri gibi bilgiler de ortaya koymaktadır. Bu tür çalışmalar geçmişlerini merak eden insanların merakını -bir nebze de olsa- gidermekle kalmaz, soy araştırmalarında da önemli yer tutar.

Satın Al


Künye

Kitabın Adı:

1835 Tarihli Siverek Nüfus Defteri - I (Şehir ve Dağbaşı Nahiyeleri)

Yazar:
İhsan Satış
Dizi Adı:

Tarih: 299

Yayın Yılı:

2019

Sayfa:

216

Ebat:

13,5 x 21 cm.

Kağıt:

Enzo 70 gr.

Kapak:

Cevdet Mehmet Kösemen

Cilt/Kapak:

250 gr. Mat, Amerikan Bristol, 4 renk

ISBN/Barkod:

 978-605-7884-20-6

İÇİNDEKİLER

TABLOLAR DİZİNİ

GRAFİK DİZİNİ

PLAN DİZİNİ

RESİM DİZİNİ

KISALTMALAR

ÖNSÖZ

KONU VE KAYNAKLAR

Konunun Önemi ve Sınırları

Kaynaklar

1835 Tarihli Siverek Nüfus Defteri’nin Tanıtımı

1835 Tarihli Siverek Nüfus Defteri’ndeki Yazım Yanlışları ve Hesaplama Hataları

GİRİŞ SİVEREK’İN KISA TARİHÇESİ

BİRİNCİ BÖLÜM OSMANLI DEVLETİ’NDE NÜFUS SAYIMLARI

Klasik Nüfus Sayımları

Modern Nüfus Sayımları

İKİNCİ BÖLÜM 1835 TARİHLİ 2700 NUMARALI SİVEREK NÜFUS DEFTERİ’NİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Siverek’in Sosyal ve Ekonomik Durumu

Bir Osmanlı Ailesi ve Fertleri

Şahıs Adları

Unvan ve Lakaplar

Fiziksel Özellikleri

Meslek Grupları

Mâlikâne Sahipleri

Siverek’te Demografik Durum

Yerleşim Planı ve Yer adları

Müslüman Nüfusu

Gayrimüslim Nüfusu

Nahiye ve Köylerin Nüfusu

Nüfusun Yaş Ortalaması

Siverek’te İdari Yapı ve İdareciler

Askerler

Muhtarlar

İmamlar

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

1835 TARİHLİ SİVEREK NÜFUS DEFTERİNİN TRANSLİTERASYONU

Cami-i Kebîr Mahallesi

Hüseyin Çeribaşı Mahallesi

Hasan Çelebi Mahallesi

Gülabi Bey Mahallesi

Gayrimüslimler/Hristiyanlar

Gayrimüslimler/Yahudiler

ŞEHR NAHİYESİ

Karye-i Kebenderis

Karye-i Hudanoğlu Yalankoz

Karye-i Kayseri

Karye-i Gözelek

Karye-i Badrık

Karye-i Tilğani

Karye-i Karkalu

Karye-i Karakilise

Karye-i Molla Köyü

Karye-i Karakoyun

Karye-i Çortenek

Karye-i Kantara

Karye-i Tuk

Karye-i Tilbağdad

Karye-i Arastul

Karye-i Buğdikan

Karye-i Hırabzer

Karye-i Üçkuyu

Karye-i Göktepe

Karye-i Kavaklu

Karye-i Asuk

Karye-i Sadeddin

Karye-i Arap Yalankoz

Karye-i Erreşan

Karye-i Kamişek

Karye-i Güngörmez

Karye-i Kepürkoy

Karye-i Kurdek

Karye-i Nasırviran

Karye-i Misib

Karye-i Tezhırab

Karye-i Mamıcarci

Karye-i Şeftali

Karye-i Şaraptul

Karye-i Hasanviran

DAĞBAŞI NAHİYESİ

Karye-i Modan

Karye-i Mirhas

Karye-i Karahan

Karye-i Bahser

Karye-i Güvercin

Karye-i Til-Kebîr

Karye-i Til-Evsat

Karye-i Til-Sağîr

Karye-i Sahrik

Karye-i Hop

Karye-i Miyadun

SONUÇ

EKLER

KAYNAKÇA

DİZİN