İstanbul’da Kolera – 1848 Salgını Üzerine Bir İnceleme

1841’den beri İstanbul’daki Fransız Hastanesi’nde başhekim, 1844’ten beri de Meclis-i Tahaffuz’un Fransa delegesi olarak görev yapan Fransız hekim Marie-Pierre Verrollot, İstanbul’da ilk defa 1831 görülen ve şehirde beş bine yakın insanın ölümüne neden olan koleranın Ekim 1847’de şehirde bir kez daha ortaya çıkması üzerine kolera hakkında çalışmalar yapmaya başladı. Salgının İstanbul’da etkisini devam ettirdiği dönemde, Journal de ConstantinopleEcho de l’Orient adlı gazetede koleranın Doğu’dan ilerleyişine dair bir yazı dizisi kaleme almaya başlayan Verrollot, bu yazı dizisinin ikinci kısmında salgının İstanbul’daki gelişimine odaklandı. Fransız hekim bu incelemesinde hastalığın ortaya çıkışını daha iyi anlayabilmek adına İstanbul’un topografyası, ikimi, sıhhi yapısı, hâkim olan hastalıklar, nüfusu ve halkın alışkanlıklarını da tahlil ederek hastalığı ortaya çıkaran koşulları belirlemeye çalışmıştır. Verrollot, resmi görevlilerden elde edilen istatistiklerden İstanbul’da bulunan yabancı bilim adamlarının araştırmalarına kadar önemli kaynaklara dayandırdığı ve uzun bir inceleme ve tetkik sürecinden sonra hazırladığı bu incelemesiyle 1840’ların İstanbul’unda halk sağlığına dair oldukça ayrıntılı ve önemli bilgiler sunmaktadır. Özgür Yılmaz’ın dilimize kazandırıp hazırladığı “İstanbul’da Kolera 1848 Salgını Üzerine Bir İnceleme” hem salgın hastalıklar tarihiyle hem de payitaht İstanbul’un nüfusu, yerleşimi, iklimi ve halk sağlığı ile ilgilenenler için önemli detaylara sahip bir çalışma.

Satın Al

Künye

Kitabın Adı:

İstanbul’da Kolera – 1848 Salgını Üzerine Bir İnceleme

Yazar:
Özgür Yılmaz
Dizi Adı:

Kültür İncelemeleri: 303

Yayın Yılı:

2019

Sayfa:

180

Ebat:

13,5 x 21 cm.

Kağıt:

Enzo 70 gr.

Kapak:

Cevdet Mehmet Kösemen

Cilt/Kapak:

250 gr. Mat, Amerikan Bristol, 4 renk

ISBN/Barkod:

 978-605-7884-25-1

İÇİNDEKİLER

TABLOLAR LİSTESİ

KISALTMALAR

ÖNSÖZ

GİRİŞ

İstanbul'da Salgın Hastalıklara Dair

Kolera ve Küresel Bir Tehdit Haline Gelmesi

Marie-Pierre Verrollot ve Eseri Hakkında

1848 İSTANBUL KOLERA SALGINININ TARİHİ

GİRİŞ

I. KISIM ÖLÜM HADİSELERİ, İKLİM OLAYLARI, NÜFUS HAKKINDA GÖZLEMLER

Ölüm Hadiseleri Hakkında

Ölüm Vakalarını Etkileyen Atmosfer Olayları

Hastalıklar ve Cemaatlere Göre Doğum-Ölüm Olayları

İstanbul'un İklimine Dair Gözlemler

İstanbul Nüfusu ve Dağılımı Hakkında

II. KISIM İSTANBUL'DA 1848 KOLERA SALGINI

Salgından Önce İstanbul'da Gözlenen Yerel Koşullar

İstanbul'da Kolera Salgınının Başlaması

Bölgelere Göre Salgının İstanbul'a Etkisi

Koleranın Seyrine Etki Eden Diğer Faktörler

Kozmik Olaylar

Yeme Alışkanlıkları (Diyet)

Sıcaklık

Koleranın İstanbul'daki Cemaatlere Etkisi

Koleranın Kadın-Erkek Nüfusa Etkisi

Kolera Hastalığı, Belirtileri ve Tedavisi Hakkında

SONUÇ

EKLER

KAYNAKLAR

DİZİN