Metin Delevi Metin Delevi yüksek öğrenimini Fransa’da Bilişim Mühendisliği, İktisat ve Kantitatif Yöntemler okuyarak tamamladı. Üç büyük holdingde Bilgiişlem ve Otomasyon müdürü olarak çalıştı; çok sayıda mesleki toplantıya konuşmacı olarak katıldı, makaleleri yayınlandı. 2000 yılından bu yana, özellikle Yahudi Tarihi, antisemitizm ve Holokost üzerine araştırmalar yaptı, bu konularda Şalom gazetesi ve grup bültenlerinde yazılar yazdı, kurumlarda konuşmalara katıldı. Bu dönemde Holokost konulu bir çevrimiçi eğitim programını tamamladı.

Yahudi Tarihinde Bu Hafta adlı, dağıtımı haberleşme kümelerine yapılan, haftalık elektronik bülten, Türkiye doğumlu Holokost kurbanları isim listeleri, 500. Yıl Vakfı Türk Musevileri Müzesi adına “Birinci Dünya Savaşı/ Çanakkale Savaşı ve Osmanlı Yahudileri” ile yine 500. Yıl Vakfı Türk Musevileri Müzesi adına “Türkiye Yahudileri ve Spor” temalarında sergiler hazırladı.

2010 yılında, davetli olarak Auschwitz gezi-seminerine katıldı ve sonrasında Holokost konularına odaklanan uluslararası platformlarda Türk Yahudi Toplumu’nu temsil etti. IHRA (Uluslararası Holokost Anma Birliği) konferanslarında Türk heyeti üyesi olarak yer aldı. 2015 yılında Türkiye Hahambaşılığı Vakfı Danışmanlar Kurulu üyeliğine seçildi.

Yayınlanmış Kitapları